A- A A+

Скупштина усвојила Одлуку о формирању комуналне милиције

Скупштина Новог Пазара донела је одлуку о формирању Комуналне милиције која ће деловати као посебна организациона јединица локалне самоуправе.

Ова нова служба имаће овлашћења да одржава комунални ред, спречава бесправно заузеће јавних површина, непрописно паркирање, контролише одржавање чистоће, сузбија нелегално обављање делатности, надзире јавни превоз, штити животну средину и културна добра, али и обавља друге послове у складу са законом.

“Иако најмладја служба Градске управе служба комуналне милиције има предуслове да буде једна од најуспешнијих, она ће унапредити град у свим областима”, речено је са скупштинске говорнице.
Неколико пута је истакнуто да ће служба у настанку појачати рад инспекцијских служби, да ће отворити нова радна места, те својим деловањем побољшати функционисање у многим областима у граду. Ова одлука је једногласно усвојена
Одборници су усвојили и Одлуку о Комисији за планове града Новог Пазара, Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите, усвојена је И Декларација (Повеља) о улози функције управљања људским ресурсима у остваривању принципа доброг управљања органима града Новог Пазара, предлог одлуке о приступању доношења Статута града Новог Пазара, а и педлог Одлуке о измјенама Одлуке о локалним комуналним таксама.

ДИректори јавних установа представили су планове и програме у 2021.години. Усвојен је педлог Одлуке о организацији процеса израде Плана развоја града Новог Пазара за период од 2021-2030. Године. Одлуком већине одборника за директора за директора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању именован је Хајрудин Хајровић.
Током заседања одборници Скупштине обавештени су о смрти мајке директора Културног центра Хусеина Мемића. Руководство Скупштине је изразило захвалност свим одборницима свих што су показали разумевање и уз пуно поштовање ове ситуације наставили заседање.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops