A- A A+

Током фебруара радионице за децу Новог Пазара, Сјенице и Тутина

У оквиру пројекта „Ре!нтеграција – подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији“ покренуте су радионице за децу и младе на територији Новог Пазара, Сјенице, Тутина и околине ова три града.

Наставни план и програм радионица припремљен је од стране стручњака образовног и социјалног система који су директно одговорни за спровођење радионица. Главни циљ радионица је пружање образовне и подржавајуц́е улоге повратницима ради боље реинтеграције у њиховим локалним заједницама, уз подршку и широј заједници.

Пријаве за радионице се врше лично – Нови Пазар, канцеларија Мерхамет Сандзак, Добросуседски клуб Нови Пазар, 7 јули бб, Сјеница – зграда Општине Сјеница, канцеларија 26, Тутин – Добросуседски клуб Тутин – Пештарска 2/6

Радионице су бесплатне и организују се уз поштовање свих прописаних правила и процедура, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

Распоред бесплатних радионица планираних за месец фебруар 2021. године, у оквиру пројекта Реинтеграција - подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији", за децу са подручја Новог Пазара, Сјенице и Тутина, доступан је преко линка:

https://idcserbia.org/raspored-radionica-za-februar-rentegracija-podrska-odrzivoj-reintegraciji-povratnika-u-srbiji/

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops