A- A A+

У организацији ИДЦ Србијс, у септембру радионице за децу и младе

У оквиру пројекта „Ре!нтеграција – подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији“ покренуте су радионице за децу и младе на територији Новог Пазара, Сјенице, Тутина и околине ова три града.

Наставни план и програм радионица припремљен је од стране стручњака образовног и социјалног система који су директно одговорни за спровођење радионица.

Главни циљ радионица је пружање образовне и подржавајуц́е улоге повратницима ради боље реинтеграције у њиховим локалним заједницама, уз подршку и широј заједници.

Детаљније информације на:

https://idcserbia.org/raspored-radionica-za-septembar-rentegracija-podrska-odrzivoj-reintegraciji-povratnika-u-srbiji/

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops