A- A A+

За Војну болницу пијаћа вода и санитарне кабине, формиран тим за координацију хуманитарним активностима

Породице чији су чланови умрли од последица изазваних инфекцијом вирусом Цовид 19, неће плаћати погребне трошкове. Одлуку о ослобађању трошкова донео је Градски штаб за ванредне ситуације Града Новог Пазара а реализоваће је ЈКП “Чистоћа”.

Штаб је донео одлуку о набавци металне мобилне ограду 2.5 метара дужине -60 комада, 3 контејнера за смеће, 10 мобилних таолета; 10 клупа за седење; велики резервоар или неколико мањих за пијаћу воду за оболеле. Такође, штаб је донео одлуку о набавци свега потребног по захтеву Команданта касарне у Новом Пазару, како би се монтажна Војна болница што пре оспособила за рад и функционисала.

Одлуком штаба ставља се ван снаге део Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације града Новог Пазара донете након доношења Одлуке о проглашењу ванредне ситуације, бр.9-62/20 дана 25.06.2020.године, а тиче се органичења радног времена за стр радње-маркете. За све остале привредне субјекте, којим је дозвољен рад односно онима којима Наредбама Штаба за ванредне ситуације рад није забрањен и даље важи ограничење радног времена до 19х.

Налаже се свим органима, организацијама као и другим правним лицима која истичу заставе, да за време трајања ванредне ситуације и епидемије проглашене услед појаве и ширења болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 на територији града Новог Пазара заставе спусте на пола копља, односно јарбола.

Формира се Оперативни тим за координацију хуманитарних активности. Тим ће чинити представници свих хуманитарних организација, директори здравстевних установа, јавних предузећа. Тиму могу приступити све хуманитарне организације и поједници који се баве хуманитарним радом И прикупљањем хуманитарне помоћи за здравствени систем. Координатор Оперативног тима је Албин Шкријељ.
До данас је на посебан рачун Града Новог Пазара који је намењен за борбy против епидемије Цовида19 уплаћено је ‪2.361.551‬ РСД.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops