A- A A+

Увид у део јединственог бирачког списка за подручје Града Новог Пазара

Део Јединственог бирачког списка за територију града Новог Пазара изложен је у седишту Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара, улица Стефана Немање бр. 2, на другом спрату, у канцеларији бр. 41. Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме, уношењем јединственог матичног броја грађана а све у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Захтеве за промену (упис, брисање, допуну или исправку неке чињенице) у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији града Новог Пазара, могу поднети градској управи сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,00 сати, као и суботом од 10,00 до 14,00 сати, а најкасније до дана закључења бирачког списка 05.06.2020. године до 24,00 сата. Малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора могу извршити увид у део бирачког списка за град Нови Пазар у циљу провере личних података и подносити захтев за упис, брисање, допуну или исправку неке чињенице, до дана закључења бирачког списка.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани.

Грађани могу, од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (до 30.05.2020. године ) поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта у земљи. Бирачи који имају боравиште у иностранству, надлежној Градској управи, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка (до 30.05.2020.год.) могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству. Уколико у наведеном року није уписан податак да ће бирач гласати према месту боравишта у земљи или иностранству, бирач може гласати само према месту пребивалишта. Након закључења бирачког списка, промене везане за бирачки списак ће вршити Министарство надлежно за послове управе, до 72 часа пре дана избора (до 17.06.2020. год. до 24 сата).

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak као и на званичном сајту града Новог Пазара, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.За ближа обавештења грађани се могу обратити на телефоне 020/313-644, лок.141;

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA