A- A A+

Од уторка 12. маја Градска управа ће радити пуним капацитетом

Градска управа за изворне и поверене послове Града Новог Пазара ће од уторка, 12. маја 2020. године радити пуним капацитетом, поштујући препоруке Владе Републике Србије о предузимању мера заштите запослених и грађана.

“Имајући у виду да је понедељак, због обележавања Дана бошњачке националне засатаве нерадни дан, од уторка ће све службе, уз мере хигијенско техничке заштите, радити по уобичајено. Позивам грађане на разумевање јер ће у почетку сигурно бити форморања редова. Сматрам да ћемо уз подршку грађана и сада, након укидања ванредног стања, квалитетно и благовремено одговорити захтевима”, казао је начелник Градске управе Џемил Диванефендић, подсећајући да ће и Услужни центар бити отворен за грађане.

“И не само Услужни центар. Радиће, кроз контакт са станкама и Одељење за друштвене делатности, локална пореска администрација, односно Градска управа за наплату јавних прихода. Уз употребу маски и рукавица, грађани ће моћи да остваре своја права у законом предвиђеном року”, казао је Диванефендић.

За педесет дана ванредног стања у Србији, Градска управа је, поштујући неопходни минимум рада, успела да одговори захтевима грађана. О свим променама вазано за начин рада Управе јавност је благвремено обавештавна. О обустављању рада са странкама одлуку је донела Влада Републике Србије.

“Све наредбе републичког и локалног новоа донете за време ванредног стања су спроведене. Редукован начин рада током тих педесет дана наишао је на разумевање грађана. Користили су макимално услуге електронске писарнице и Цалл центра, обједињене процедуре. Послови нису трпели. Имали смо преко две стотине захтева за издавање дозвола за кретање, али смо успели да обавимо све пред нас постављене задатке”, казао је начелник ГУ Џемил Диванефендић.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops