A- A A+

Мере Градског штаба за ванредне ситуације Новог Пазара

На основу члана 41. члана 42. члана 43 и 44. Закона о смањењу ризика од катастофа и управљању ванредним ситуацијама („ Сл. гласник РС “ бр. 87/18), Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације, 05 Број: 110-2351/2020 од 12. марта 2020. године, члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 15. става 1. тачке 20. Статута града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“ бр.8/17) и члана 17. Пословника о раду Градског штаба за ванредне ситуације од 28.05.2011. године, а након обраћања председника Србије Александра Вучића и проглашења ванредног стања на целој територији Републике Србије, Градски штаб за ванредне ситуације на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

 

Н А Р Е Д Б У

 


1. Наређује се начелнику Градске управе да организује рад запослених на неопходни минимум у организационим јединицама Градске управе.

2. Наређује се начелнику Градске управе да обезбеди довољну количину дезинфекционих средстава, средстава за хигијену и да преко својих службеника врши редовно дезинфиковање просторија и објеката Градске управе. Такође, потребно је обезбедити и поставити сунђере натопљене дезинфекционим средствима на сваком улазу, као и обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин, у организационим јединицама Градске управе у којима због природе посла долази већи број људи.

3. Наређује се начелнику Градске управе да у организационим јединицама Градске управе у којима, због природе посла, долази већи број људи, организује рад и остваривање права грађана сходно препорукама Министарства здравља, као и да обезбеди следеће:

*на сваких сат времена потребно је направити паузу и за то време извршити чишћење радних површина, као и површина са којима корисници услуга долазе у контакт;

*сви запослени задужени за одржавање хигијене морају на рандом месту носити маске и рукавице за једнократну употребу.

4. Наређује се Одељењу за инспекцијске послове Градске управе да редовно контролишу спровођење препорука и наредби Владе Републике Србије, Министарства здравља и других надлежних министарстава, као и закључака и наредби Градског штаба за ванредне ситуације, посебно у делу рада угоститељских објеката и да о томе обавештава Кризни штаб формиран од стране Градског штаба који ће даље информисати Градски штаб за ванредне ситуације.

Наређује се Одељењу за комуналне, стамбене и послове саобраћаја да организује састанак са свим управницима зграда како би се у свим стамбеним заједницама обезбедило спровођење неопходних мера на спречавању настанка и ширења вируса.

5. Дозвољава се рад свих кафића, ноћних клубова, ресторана и кладионица на територији града Новог Пазара у временском периоду од 08:00 до 20:00 часова уз обавезно придржавање безбедне удаљености лица, не мањој од 1 метра. Забрањује се рад након наведеног времена.

Обавезују се да обезбеде довољну количину дезинфекционих средстава и да редовно предузимају мере и активности сходно препорукама Министарства здравља и Завода за јавно здравље Нови Пазар. С тим у вези потребно је обезбедити и поставити сунђере натопљене дезинфекционим средствима на улазима, као и обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин.

6. Налаже се свим јавним и комуналним предузећима и установама на територији града Новог Пазара чији је оснивач Град, да обезбеде довољну количину дезинфекционих средстава и средстава за хигијену и да редовно предузимају мере и активности сходно препорукама Владе Републике Србије, Министарства здравља и Завода за јавно здравље Нови Пазар. С тим у вези потребно је и обезбедити и поставити сунђере натопљене дезинфекционим средствима на улазима, као и обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин.

7. Препоручује се републичким установама и инстутуцијама, као и свим привредним субјектима који послују на територији града Новог Пазара да обезбеде довољну количину дезинфекционих средстава и да редовно предузимају мере и активности сходно препорукама Министарства здравља и Завода за јавно здравље Нови Пазар. С тим у вези потребно је и обезбедити и поставити сунђере натопљене дезинфекционим средствима на улазима као и обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин.

8. Да Завод за јавно здравље Нови Пазар редовно прати епидемиолошку ситуацију на територији града Новог Пазара и да све релевантне анализе и информације доставља Кризном штабу који ће даље информисати Градски штаб за ванредне ситуације.

9. Да ЈП „ Завод за урбанизам града Новог Пазара“ и Одсек градјевинске и саобраћајна инспекција-Одељења за инспекцијске послове Градске управе организују састанке са свим превозницима који обављају јавни превоз на територији града Новог Пазара и да их информишу о неопходности предузимања мера, сходно препорукама Министарства здравља.

Такође, потребно је предузети и следеће мере:

- Возач аутобуса и кондуктер морају носити заштитну маску и рукавице за једнократну употребу све време док су у аутобусу;

- Предлаже се да се обезбеди довољан број аутобуса на фреквентним линијама како би се омогућио несметан превоз путника на безбедној удаљености не мање од 1 метра;

- Када стигну на последњу станицу возач и кондуктер морају да изврше проветравање аутобуса, оперу и дезинфијују под аутобуса и дезинфикују све рукохвате. После завршеног чишћења потребно је да промене рукавице и ставе нове;

- Таксисти су обавезни да носе заштитну маску и рукавице за једнократну употребу све време док су у возилу; Превоз путника вршиће се на задњем седишту.

10. Налаже се свим директорима јавних комуналних предузећа и установа на територији града Новог Пазара да организују рад запослених на неопходни минимум и да свим запосленима на ризичним радним местима, који долазе у контакт са корисницима услуга, обезбеде заштитне маске и рукавице за једнократну употребу.

11. Да Одељење за инспекцијске послове-Одсек комунална инспекције и инспекције за заштиту животне средине, у сарадњи са ЈКП “ Градска чистоћа” обавесте продавце на млечној пијаци затвореног простора да морају носити заштитне маске и рукавице за једнократну употребу, да морају обезбедити и поставити сунђер натопљен дезинфекционим средствима на улазу, као и обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин. Такође ове мере спровести и на осталим пијацама у Новом Пазару ( Кванташ, робна пијаца).

12. Налаже се координатору месних заједница, Марку Слаковићу, да ступи у контакт са представницима месних заједница и налози им да прате стање на терену и да о потреби достављања лекова хроничним болесницима и пензионерима обавештавају Одељење за ванредне ситуације и послове одбране у периоду од 08:00 до 15:00 часова на телефон: 020/ 313-434, као и Оперативни центар Одељења за ванредне ситуације у Новом Пазару на телефон: 020/1985 који има успостављено 24-часовно дежурство.

13. Формира се стручно-оперативни тим за координацију активности у случају потребе за организовањем доставе лекова и основних животних намирница старим лицима на територији града Новог Пазара и то у саставу: Един Дазадревић, Емир Мујовић, запослени у Одељењу за ванредне ситуације, Сеад Муратовић, члан Кабинета градоначелника, Алмир Кецап, руководилац Одељења за привреду.

14. Налаже се „Центру за социјални рад“ Нови Пазар да, преко Службе за заштиту одраслих и старих лица, Службе за помоћ у кући за старе особе и особе са инвалидитетом, успоставе комуникацију са својим корисницима и да у случају потребе за достављањем лекова хроничним болесницима обавештавају Одељење за ванредне ситуације у периоду од 08:00 до 15:00 часова на телефон 020/ 313-434, а у периоду од 16:00 до 00:00 часова, Оперативни центар Одељења за ванредне ситуације у Новом Пазару на телефон: 020/1985 који има успостављено 24-часовно дежурство.

15. Апелује се на старије суграђане да поштују препоруке Владе Републике Србије које се односе на следеће:

*Често прање руку, а нарочито пре и након коришћења тоалета или доласка у контакт са металним предметима, као и другим особама - најбоља је и најефикаснија превентивна мера у заштити од вируса.

*Уколико имате 65 година и више - не излазите из стана и куће;

*Изузетно је важно да боравите у редовно дезинфикованим, проветреним просторијама са затвореним вратима, избегавајући физички контакт са укућанима и коришћење истих предмета.

16. Апелује се на све грађане да буду сталожени, да не шире панику и да се придржавају савета и препорука Владе Републике Србије, Министарства здравља и других надлежних министарстава.

17. Да Црвени крст Нови Пазар пружи неопходну помоћ Градском штабу за ванредне ситуације у случају потребе за доставом лекова и основних животних намирница.

Ова Наредба примењује се одмах.

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА

 

БР. 06-93/20                                                                                                              Командант Градског штаба

Дана: 16.03.2020.г.                                                                                                      за ванредне ситуације

                                                                                                                                        Нихат Бишевац

 

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops