A- A A+

U okviru projekta “Od mere do karijere”, raspisan javni poziv za poslodavce

U okviru projekta "Održive zajednice u Sandžaku - Od mere do karijere" koji realizuje Grad Novi Pazar u saradnji sa opštinom Tutin, IDC-omRegionalnom razvojnom agencijom Sandžaka – SEDA i Muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet – Sandžak objavljen je Javni poziv za izbor poslodavaca.

U okviru javnog poziva biće dodeljeno 20 subvencija za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima u iznosu od 1500 evra.

Projekat je finansiran od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Javni poziv namenjen je poslodavcima čije je  sedište firme registrovano na teritoriji Grada Novog Pazara ili na teritoriji opštine Tutina a odnosise na dodelu podrške za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima kroz dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih lica sa posebnim osvrtom na povratnike, Rome i mlade do 30 godina.

Konkurs je raspisan 5. i otvoren je do 14. februara. Potrebna dokumentacija za podnošenje Prijave na Javni poziv može se preuzeti svakim radnim danom u kancelariji Regionalne razvojne agencije SEDA od 10 do 15h.

„Pozivamo sve poslodavce kojima je potrebna radna snaga da se prijave. Grad Novi Pazar i Opština Tutin će, kroz ovaj projekat stimulisati novootvorena radna mesta. Potrebno je prijavne formulare ispuniti tačno i precizno, kako bi smo, nakon što utvrdimo potrebe poslodavaca mogli da raspišemo i javni poziv zalica zainteresovana da zasnuju radni odnos“, rekao je član Gradskog veća Fevzija Murić.

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA, na adresi u Novom Pazaru - 7. juli bb, i Tutinu - Huseina Bega Gradaščevića 7, I sprat, najkasnije do 14.02.2020. do 15:00h.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops