A- A A+

Tri paketa podrške za Grad Novi Pazar

Grad Novi Pazar jedna je od retkih jedinica lokalne samouprave koja je na 47. Skupštini Stalne konferencije gradova i opština potpisala sva tri paketa podrške. Gradonačelnik Nihat Biševac je u ime grada potpisao Memorandum o nastavku saradnje i pružanju paketa podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u okviru projekta "Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi", Memorandum o saradnji u implementaciji paketa podrške “Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou”, i Sporazum o saradnji o sprovođenju lokalnih projekata u okviru projekta "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji - Inicijative za inkluziju faza 2". Ukupna vrednost ovih projekata iznosi 250 000 eura.

Memorandum o nastavku saradnje i pružanju paketa podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u okviru projekta "Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi" potpisali su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Delegacija EU, Misija Saveta Evrope, SKGO i predstavnici gradova i opština koji su korisnici podrške.

"Taj paket podrške je od velikog značaja. Ukoliko želimo da naši građani budu zadovoljni uslugom, moramo voditi računa o onima koji pružaju uslugu građanima, odnosno zaposlenima u lokalnim samoupravama, njihovim kvalifikacijama, veštinama, ali i o tome koliko su motivisani, jer taj njihov učinak na radnom mestu utiče na rad celokupne lokalne administracije i kvalitet života građana", rekao ministar je Branko Ružić.

Grad Novi Pazar jedan je od 15 gradova i opština koji je danas potpisao Memorandum o saradnji u implementaciji paketa podrške "Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji sprovodi SKGO, u okviru programa "Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti", a koji realizuje UNOPS.

Sporazum o saradnji o sprovođenju lokalnih projekata u okviru projekta "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji - Inicijative za inkluziju faza 2", potpisali su predstavnici GIZ, SKGO i predstavnici gradova i opština koji su korisnici podrške.

 

Foto galerija

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops