A- A A+

Promovisan projekat za podsticaj samozapošljavanja pripadnika romske zajednice

Na promocija projekta „Ekonomski aktivizam Roma u Novom Pazaru“ koji finansira Evropska unija a  realizuje Grad Novi Pazar u partnerstvu sa Muslimanskim humanitarnim društvom “Merhamet – Sandžak,” Predstavljeni su ključni zadaci projekta koji su proizašli iz dugogodišnjeg rada sa ovim zajednicama i njihovim potrebama. Projekat je deo šireg programa “EU podrška uključivanja Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica u inkluziji Roma” koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Prema rečima  člana Gradskog veća i projekt menadžera Fevzije Murića,  projektom se unapređuju aktivnosti koje su usmerene na osnaživanje romske zajednice za aktivno učešće na tržištu rada. Kroz projekat je predviđena obuka 20 osoba romske zajednice za rad u tekstilnoj industriji, obuke za aktivno traženje posla i samozapošljavanje.

Promociji projekta su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, razvojne agencija SEDA, koordinator za Rome, predstavnici romskih zajednica u Novom Pazaru, sa kojima će se aktivno sarađivati tokom realizacije projekta. 

Projekat Ekonomski aktivizam Roma u Novom Pazaru“  trajaće do septembra 2020, sa ciljem poboljšanja socijalne uključenosti Roma podsticanjem i pružanjem podrške ranjivim grupama u stvaranju mogućnosti za zapošljavanje.

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops