A- A A+

Начин подношења захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја


Подношење захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја регулисан је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Захтев који тражилац подноси у писаном облику органима града Новог Пазара мора да садржи:  назив и адресу , податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса, и евентуално други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за подношење захтева као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Пожељно је поред назива органа навести да се информација тражи од овлашћеног лица за давање информација од јавног значаја.

Захтев се предаје на пријемном шалтеру бр.2  – Услужни центар Градске управе Нови Пазар, упућује се поштом, путем е-маила и путем е-управе (http://www.novipazar.rs/lat/usluge/e-uprava).

Тражилац не мора навести разлоге за захтев.

Приступ информацијама органи града Новог Пазара дужни су да омогуће и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет у писаном облику.

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкова упућивања.

Обавезе плаћања нужних трошкова ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима кад орган јавне власти не мора тражиоцу да омогући остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја јер се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или објављена на интернету.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја је Жељко Тиосављевић, шеф Одсека за маркетинг, канцеларија број 45 - ИИ спрат.

Адреса: Стефана Немање бр. 2, 36300 Нови Пазар 
Телефон: 020/317-753
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја најчешће се подносе на типском обрасцу, као и евентуалне жалбе Поверенику за информације од јавног значаја уколико се по захтеву није поступило или је одбијен или одбачен.

 

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја .pdf .doc
2. Жалба када орган власти није поступио/ није поступио у целости/ по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе) .pdf
.doc
3. Уредба о висини трошкова за издавање копије докумената .pdf  .doc 
4. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја .pdf  .doc 

 

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops