A- A A+

Служба буџетске инспекције

 

Служба буџетске инспекције града Новог Пазара основана је 26.02.2014.године Одлуком градоначелника (Сл.лист града Новог Пазара бр.3/2014).

Рад Службе буџетске инспекције је независан и самосталан.

Служба буџетске ревизије града Новог Пазара обавља послове који се односе на:

  • контролу примене закона и пратећих прописа у области финансијско-материјалног пословања и наменског и законитог коришћења средстава;
  • контролу обрачунавања, евидентирања и наплаћивања прихода које вршењем своје делатности остварују органи, организације, фондови и предузећа наведена у закону, као и коришћење тих средстава;
  • предузимање законом прописаних мера у свим случајевима када се контролом утврди постојање незаконитости;
  • израда програма и оперативних планова који су основа за реализацију функције буџетске инспекције, као и праћење реализације истих;
  • сарадњу са другим органима;
  • израду извештаја о извршеним инспекцијама и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

 


Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops