A- A A+

Održana II sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća donet je niz vrlo bitnih planova i zaključaka, a usvojeni su i planovi koji su veoma bitni za dalje funkcionisanje grada. Usvojen je Nacrt odluke o prvom rebalansu budžeta. „Razlog za usvajanje rebalansa je što smo u međuvremenu imali veliki priliv sredstava po raznim osnovama i ta sredsta u budžetu moraju da se prikažu. Sredstva će se u narednom periodu upotrebiti pre svega za ravoj i unapređenje infrastrukture, odnosno komunalnih usluga u gradu. To se pre svega odnosi na izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže i obnavljanje mreže koja je zastarela.“, rekao je član Gradskog veća Fevzija Murić. On je dodao da će namenska sredstva koja su dobijena iz Vlade Republike Srbije biti iskorišćena za unapređenje socijalne zaštite. Ovo se pre svega odnosi na usluge koje treba da se unaprede, a to su pomoć u kući, geronto domaćice, i pomoć Društvu za pomoć MNRL. „Posebno ono što želim da istaknem da smo po prvi put odvojili sredstva za finansiranje Bošnjačkog nacionalnog veća u Sandžaku.“, rekao je Murić.

Gradsko veće usvojilo je i plan odbrane od poplava za 2016. godinu. Ovim su stvoreni uslovi da se nastavi sa izgradnjom brana. Usvojen je i plan erozivnih područja, tj. preduzimanje mera protiv stvaranja erozivnih područja. „Grad ima veliki broj tih područja koja prouzrokuju klizišta. Mi ćemo pokušati da iznađemo sredstva, da uradimo katastar tih područja kako bismo mogli da radimo planove, da projketanti znaju gde treba zabraniti pravljenje objekata.“, istako je Murić.

Usvajen je niz tačaka kojima je omogućeno građanima koji su u postupku legalizacije da suvlasnički deo zemljišta koji imaju sa gradom prisvoje kao ličnu svojinu.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops