A- A A+

Odbornici bošnjačkih stranaka uputili Skupštini, Vladi i Državnom veću tužilaštva protesno pismo

U skladu sa odlukom donetom na zasedanju Skupštine Novog Pazara odbornici bošnjačkih partija uputili su Državnom vijeću tužilaca, Skupštini Srbije i Vladi protesno pismo koje predstavlja zajednički stav zbog, kršenja Ustavom garantovanih prava Bošnjaka prilikom izbora javnih tužilaca u Višem i Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Evo konačne verzije pisma koje je upućeno a koje potpisuju svi Bošnjaci jednoglasno.

MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

BEOGRAD

Poštovani,

Odbornici Skupštine grada Novog Pazara iz reda Sandžačke demokratske partije, Sandžačke narodne partije, Stranke demokratske akcije Sandžaka, Bošnjačke demokratske zajednice i Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka na XI sjednici održanoj 17.12.2015.godine, usvojili su Zaključak o upućivanju protestnog pisma svim relevantnim faktorima ( Državnom vijeću tužilaca, Narodnoj Skupštini Republike Srbije, Ministarstvu pravde i Vladi Republike Srbije ).

U postupku kandidovanja i izbora Višeg javnog tužioca u Novom Pazaru, nisu poštovana Ustavom i zakonima zagarantovana prava Bošnjaka.

Naime, na konkurs za izbor Višeg javnog tužioca u Novom Pazaru, prijavio se veći broj kandidata. Od prijavljenih kandidata Konkursna komisija je sastavila listu od osam kandidata među kojima je bilo i dva Bošnjaka. Pri utvrđivanju liste kandidata za izbor Višeg javnog tužioca , državno vijeće tužilaca je zanemarilo pravilo i kriterijume iz čl.82.Zakona o javnom tužilaštvu i čl.76. i 77. Ustava Republike Srbije, i Vladi predložila listu kandidata ne pazeći na nacionalni sastav stanovnika i odgovarajuću zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina.

Tražimo od naslovnih organa da po hitnom postupku isprave utvrđene nepravilnosti kako bi ispoštovali i Ustavom i zakonom zagarantovana prava Bošnjaka.

U NOVOM PAZARU, 18.12.2015.GODINE.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops