A- A A+

Pred Gradskim većem planovi rada javnih preduzeća

Na trecoj ovogodišnjoj sednici Gradskog veca grada Novog Pazara pred vecnicima se našao preobiman dnevni red. Planovi o radu javnih preduzeca I ustanova za 2013. godinu, kao I nacrti odluka o izmenama I dopunama statuta pojedinih javnih preduzeca usvojeni su u cilju uskladivanja lokalnih propisa sa republickim aktima.

"Iz planova se prepoznaju odredene poteškoce u radu preduzeca I ustanova ali I raspoloženje citavog ovog tima, na celu sa gradonacelnikom da problem rešava", istakao je clan GV Gradimir Nedeljkovic.

Sem toga, doneta je odluka o raspisivanju oglasa koji je odnosi na za zauzece javnih površina, a za potrebe postavljanja letnih bašti u Pešackoj zoni.

"Zakup javnih površina na ovom podrucju moguc je od prvog aprila. Prednost ce imati gradani koji dostave dokaz o izmirenim obavezama prema Upravi za naplatu javnih prihoda", istakao je clan Gradskog veca, Jusuf Mujezinovic. On je naglasio das u vlasnici lokala u prednostiu kada je u pitanju javljanje na oglas po osnovu zakupa prostora za terase.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika