A- A A+

Uočljiva povećana efikasnost GU u rešavanju zahteva građana

Svaki gradanin može da primeti da su rezultati projekta "Unapredenje poslovnog okruženja kroz regulatornu reformu na lokalnom nivou" vidiljivi , jer je rad Gradske uprave ubrzan", rekao je gradonacelnik Novog Pazara dr Meho Mahmutovic prilikom sastanka sa predstavnicima Optimusa.

Ovaj projekat se relizuje poslednjih šest meseci ,a gradonacelniku je predstavljeno šta je u ovom gradu uradeno u okviru tog projekta.

Projekat koji se uz pomoc radne grupe sastavljene od predstavnika Grada Novog Pazara i OPTIMUS-a sprovodi u Novom Pazaru obuhvata smanjenje troškova administracije, povecanje transparentnosti i efikasnosti rada uprave i uvodenje regulatornih mehanizama za održivost tih promena. Gradonacelnik Novog Pazara dr Meho Mahmutovic istakao je da je projekat "Unapredenje poslovnog okruženja kroz regulatornu reformu na lokalnom nivou",od velikog znacaja za ovaj grad.

"SKGO je uvrstila Novi Pazar u jedan od pet gradova gde se sprovodi postupak boljeg organizovanja rada gradske uprave. Od ovog projekta najvecu korist imace gradani, jer ce u narednih 10 meseci videti promene I efikasnost u radu prvenstveno u kontaktu sa gradanima, ali i na drugim nivoima. Bice omoguceno da se mnogo jeftinije i brže završe odredeni poslovi, a krajnji efekat je zadovoljan gradanin koji dode u gradsku upravu", rekao je Mahmutovic.

Gradonacelniku Novog Pazara predstavljeni su rezultati nakon završetka dve faze regulatorne reforme.

"Završena je faza konsultacije sa privrednicima, koji su nam ukazali na problem sa kjima se najcešce susrecu . Sledi faza gde cemo zajedno sa clanovima radne grupe pojednostavljivati postupke. Jedan od važnih rezultata je i registar svih administrativnih postupaka, gde ce za svaki pojedinacno biti napravljena licna karta, tako da ce svako moci da vidi lice koje je zaduženo za odredene poslove, ime i prezime, njegovi kontakti i koja je dokumentacija potrebna", rekla je direktorka OPTIMUS-a, centra za dobro upravljanje Sladana Karavdic Kocevic.

Strucnjak za regulatornu reformu Predrag Cvetkovic kaže da se ocekuje da ce realizacijom projekta Grad Novi Pazar privuci I investitore, kao i da ce pomoci brži ekonomski i privredni razvoj.

"Osim što ce gradani dobiti efikasniju i transparetniju gradsku upravu, ocekuje se i veliki pomak u stvaranju povoljnijeg okruženja za poslovni sektor, a to znaci da ce privrednici ubuduce moci lakše da ostvaruju pravo za postupke koje se ticu izgradnje objekata i na taj nacin ce biti omoguceno da se brže razvije taj sektor", kaže Cvetkovic. Realizaciju projekta "Unapredenje poslovnog okruženja kroz regulatornu reformu na lokalnom nivou"finansira Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove.

Izvor : RTV

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika