A- A A+

Regionalna konferencija "Javno-privatna partnerstva - izazovi primene novog zakonskog okvira"

Regionalna konferencija "Javno-privatna partnerstva - izazovi primene novog zakonskog okvira", namenjena predstavnicima lokalnih samouprava i javnih preduzeća međuopštinskog partnerstva Novog Pazara, Sjenice i Tutina održana je 20.4.2012. u Kraljevu. Projekat održivog lokalnog razvoja i Projekat za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) predstavili su potencijalne izazove i mogućnosti za privlačenje investicija po modelu javno-privatnog partnerstva ili po koncesionom modelu kao i priručnike o uspostavljanju javno-privatnih partnerstava u oblastima razvoja lokalne infrastrukture, energetske efikasnosti i poslovanja parking servisa.

Pet meseci od stupanja na snagu novog Zakona o koncesijama i javno-privatnim partnerstvima (JPP) nadležno Ministarstvo i novoosnovana Komisija su, uz podršku USAID-a, započeli inicijalne aktivnosti na pripremi nedostajućih podzakonskih propisa i unapređivanju podsticajne klime za javno-privatna partnerstva u skladu sa novim pravnim okvirom. Gradovi i opštine kao i njihova komunalna preduzeća još uvek nisu dovoljno upoznati sa novim zakonom, mogućnostima koje im on pruža i načinima na koje bi mogli da rade na projektima pogodnim za finansiranje po modelu javno-privatnog partnerstva. USAID projekat održivog lokalnog razvoja pomoći će da osam međuopštinskih partnerstava (predvođenih Kraljevom, Užicem, Nišom, Vranjem, Novim Pazarom, Novim Sadom, Suboticom i Zrenjaninom) prepoznaju potencijalne lokalne javno-privatne inicijative i pružiće stručnu podršku u njihovoj realizaciji. Očekuje se da Projekat, do 2015.godine, podrži najmanje deset lokalnih javno-privatnih projekata iz različitih oblasti koje su u nadležnosti lokalnih samouprava (komunalne delatnosti, poljoprivreda, turizam, podrška privlačenju investicija odnosno osnivanje industrijskih zona i parkova …).

Na današnjoj konferenciji predstavljena su i tri priručnika namenjena lokalnim samoupravama:

• "Razvoj lokalne infrastrukture kroz JPP": dugoročna saradnja između javnog i privatnog partnera radi obezbeđivanja finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja osnova je JPP u oblasti razvoja lokalne infrastrukture. Priručnik pruža uvid i u modele privatno-javnog partnerstva, u pravni okvir, načela i razloge za uspostavljanje JPP;

• "Sprovođenje projekata energetske efikasnosti kroz JPP": analiza trenutnog stanja, načini finansiranja projekata energetske efikasnosti od strane privatnog partnera i sprovođenja javno-privatnog partnerstva za projekte energetske efikasnost, postupak izbora privatnog partnera za projekat energetske efikasnosti, modeli ugovora o javno-privatnom partnerstvu za projekte energetske efikasnosti - su neke od tema kojima je posvećen Priručnik. Krajnji cilj je da svaka od zainteresovanih lokalnih samouprava dođe do rešenja za smanjenje troškova energije;

• "Uspostavljanje JPP u vršenju poslova parking servisa": kako projektovati, finansirati, izgraditi, upravljati, održavati objekate i vršiti usluge parking-servisa kroz dugoročnu saradnju lokalne samouprave i privatnih partnera? Koji su modeli JPP na raspolaganju? Koje tipove ugovora koristiti i kako podeliti finansijski rizik tokom JPP? Odgovore na ova pitanja sadrži Priručnik koji će lokalnim samoupravama omogućiti uspostavljanje održivog modela JPP u obavljanju poslova parking-servisa .

USAID projekat održivog lokalnog razvoja i Projekat za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) organizovaće regionalne konferencije i u Novom Sadu i Nišu.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika