A- A A+

Usvojen prijedlog prostornog planiranja grada

Na trećoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Novog Pazara, usvojen je prijedlog odluke Prostornog plana grada Novog Pazara. Time je, prema riječima izvestioca po prvi put u istoriji Novog Pazara definisan Prostorni plan, koji je i zakonska obaveza lokalnih samouprava. Prostorni plan je izradiolo Javno preduzeće Zavod za urbanizam grada Novog Pazara u saradnji sa Evropskim centrom za mir i razvoj. Tokom izrade Plana sagledani su svi elementi posmatranog prostora, uz poštovanje odgovarajućih propisa, predviđena su odgovarajuća planska rješenja, namjene prostora, zaštita, uređenje,korišćenje i razvoj prirodnih sistema iresursa. Predviđena su održiva rješenja za korišćenje i zaštitu prirodnih resursa, uz demografsku projekciju do 2020. godine, kao i rješenja o prostornom razvoju, mreži naselja, javnih službi, saobraćajnih komunikacija, privrednih, komunalnih, stanbenih i drugih objekata, pravila uređenja i građenja grada uz zaštitu životne sredine.

Usvojen je predlog rešenja o izradi idejnog projekta za rekonstrukciju mosta u centru grada, u ulici Stevana Nemanje, kao i prijedlog rješenja o formiranju komisije i raspisivanju javnog poziva za parterno uređenje Žitnog trga. Jednoglasnom odlukom vijeća, a kako bi se spriječilo narušavanje izgleda Pješačke zone, usvojen je Nacrt odluke o izmeni i dopuni važećeg akta o tehničkom regulisanju saobraćaja. Nacrt izmjene predložiio je gradski Savet za saobraćaj. Grad Novi Pazar dobiće, nakon što je na sednici usvojen Nacrt odluke o osnivanju Doma zdravlja, na ingerenciju dobiti i zdravstvenu ustanovu iz reda primarne zdravstvene zaštite.

Na sjednici sa obimnim dnevnim redom razmatrano je ukupno 62 tačke dnevnog reda.

Izvor: Odjeljenje za informisanje

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika