A- A A+

Skupština grada Novog Pazara usvojila budžet za 2012. godinu

Jedanaestu sednicu Skupštine grada Novog Pazara obeležilo je usvajanje Odluke o budžetu grada za predstojeću 2012. godinu. Prema rečima izvestioca, načelnika Odeljenja za finansije Radete Filipovića, reč je o socijalnom, razvojnom i restriktivnom budžetu, "koji je iznad svega realan". Budžet je projektovan na 2.129.000.000 dinara, i prosleđen je Skupštini na usvajanje, nakon Zakonom predviđene javne rasprave.

Prema ovom prijedlogu prihodi su realni. Najveći prihode predstavljaju sredstva od tekućih prihoda, odnosno poreza na zarade, dobit i kapitalne dobitke, donacije i transfere sa viših nivoa vlasti, primanja od nefinansijske imovine i druga primanja. Direkciji za izgradnju grada i za namenska ulaganja u infrastrukturu planirano je blizu petstotina miliona dinara.

Predsednik odborničkog kluba Sandžačke demokratske partije, Muamer Bačevac kaže da su u izradu budžeta bile uključene sve relavantne institucije i pojedinci, korisnici budžetskih sredstava, pri čemu je pored ostalog, posvećena znatna pažnja i finansijskoj podršci poljoprivrednih udruženja i socijalno ugroženih grupa.

Izvor: Odjeljenje za informisanje

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika