A- A A+

Primenom APOSI do olakšica za osobe sa invaliditetom

Radna grupa za primenu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom predstavila se na današnjem sastanku javnosti i prezentovala prioritete delovanja za naredni period. Član Gradskog veća Fevzija Murić istakao je da je na planu socijalne zaštite i poboljšanja kvaliteta života invalidnih lica dosta toga urađeno.

„Grad je za ovu godinu predvideo između 60 i 70 miliona za posebne oblike socijalne zaštite namenjene takvim licima. Naš grad je ušao u najuži krug republičke kancelarije zaštitnika građana za jedno simbolično priznanje  koje potvrđuje da smo u prethodnoj godini na konkretnom planu načinili pomake. Uskoro ćemo znati da li smo dobitnici, ali je i ovaj stadijum signal da je naš rad prepoznat kao kvalitetan.“

Učešće osoba sa invaliditetom u obrazovnim i drugim procesima je veoma važno pitanje, kome će kroz implementaciju Akcionog plana biti posvećena posebna pažnja.

„Obrazovanje i prekvalifikacija su dva veoma važna elementa. Moramo omogućiti da se radno sposobna lica za određene poslove osposobe i uposle, kako bi zarađivala za lične potrebe. Zakon je predvideo i obavezu upošljavanja osoba sa invaliditetom i jedan od naših prioriteta u ovom trenutku jeste da proverimo da li su poslodavci ovu obavezu ispoštovali“, kazao je Murić.

Definisani su konkretni predlozi o načinu zapošljavanja invalidnih lica kroz programe Nacionalne službe. Osobe koje prođu programe doći će do posla, između ostalog i zahvaljujući punoj podršci radne grupe.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika