A- A A+

Uvidom u birački spisak osigurajte pravo na glasanje

Predsednički izbori raspisani su za 2.april. Svi građani koji žele da izvrše uvid u birački spisak, radi eventualnih izmena, mogu to učiniti s do 17. marta, kada će birački spisak biti zaključen.

U birački spisak mogu biti upisani svi  državljani Republike Srbije koji imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora.

Birač se upisuje u birački spisak prema mestu prebivališta, s tim što se na zahtev birača, u birački spisak može upisatii njegovo boravište u zemlji.

Birač koji ima boravište u inostranstvu upisuje se u birački spisak prema poslednjem prebivalištu pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja, s tim što se u birački spisak upisuju i podaci o njegovom boravištu u inostransktvu.

Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice.

Uvid u deo biračkog spiska može se izvršiti neposredno svakog radnog dana od 7 i 30 – 15 h, kao i za vreme vikenda (subotom i nedeljom od 10 – 14 h) u zgradi Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, ul. Stefana Nemanje br.2 (drugi sprat, kancelarija br.41). Uvid u deo biračkog spiska može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana, najkasnije do 17.03.2017.godine do 24h, odnosno do zaključenja biračkog spiska.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 020/320-760 lokal 141.

Birača koji nije upisan u birački spisak, upisuje u birački spisak do njegovog zaključenja, opštinska, odnosno gradska uprava, a od njegovog zaključenja pa sve do 72 časa pre dana izbora, nadležno Ministarstvo za poslove uprave.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa Zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika