A- A A+

Novi Pazar obuhvaćen najnovijim programom inkluzije Roma

Evropska unija i Vlada Švajcarske će preko razvojnog programa Evropski PROGRES podržati 16 projekata organizacija civilnog društva koji će doprineti unapređenju položaja romske zajednice u 34programske opštine, među kojima je i Novi Pazar. Projekti, za koje je opredeljena podrška u visini od 150.000 evra,su usmereni na sprovođenje mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2016-2025. u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i bezbednosti.

„Evropska unija i Vlada Švajcarske su podržale romsku zajednicu da se aktivno uključi u iniciranje i sprovođenje mera iz Strategijezato što verujemo da je dosledna primena ovog važnog dokumenta najbolji način da se ostvare vidljivi pomacii unapredi društveno-ekonomski položaj romske zajednice na lokalu“, rekao je Grem Tindal, menadžer Evropskog PROGRESa.

Od 39 organizacija koje su dostavile predloge projekata, 25 je prošlo u drugu fazu koja je obuvatala sprovođenje obuka za pripremu predloga projekata i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u cilju njihovog osnaživanja za primenu konkretnih aktivnosti od značaja za romsku zajednicu na lokalnom nivou. Tokom trajanja poziva od 18. maja do 4. jula, Evropski PROGRES je organizovao šest info sesija koje su okupile 63 učesnika.

„Odobreniprojekti će prvenstveno doprineti ekonomskom osnaživanju i zapošljavanju Roma i Romkinja, unapređenju njihovog zdravlja i bezbednosti, posebno zaštiti od požara koji su česti u romskim naseljima. Na ovaj načinpomažemo romskim organizacijama, posebno onim koje rade na lokalu, da realizuju ideje koje će doprinetismanjenju nejednakosti i siromaštva romske zajednice koja je jedna od najugroženijih grupa u Srbiji”, navela je Ana Nedeljković, menadžerka Sektora za dobro upravljanje i socijalnu uključenost u okviru programa Evropski PROGRES.

Program će pratiti sprovođenje projekata i korisnicima pomoći pružati mentorsku podršku kako bi se obezbedila efikasnost i pravilna implementacija aktivnosti.  Projekti se realizuju u septembru i oktobru 2016. godine.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika