A- A A+

Odlaganje poreskih dugova do 4. jula

Zakonskim aktima koji su stupili na snagu 4.marta, odobreno je odlaganje poreskog duga, za sve korisnike koji na taj dan po svim uplatnim računima imaju glavni dug do visine od 2.000.000 dinara. Obrazac zahteva, obveznici mogu preuzeti sa sajta grada ili na adresi  7.jula bb, na šalteru Gradske uprave za naplatu javnih prihoda. Zahtevi se podnose najkasnije do 4.jula .

Poreski obveznici dužni su da izmire tekuće obaveze, nastale od 4.marta do dana izdavanja rešenja o odlaganju poreskih obaveza. Za vreme odlaganja plaćanja poreskog duga, na preostali deo rata obračunava se kamata po referentnoj kamatnoj stopi NBS, koja trenutno iznos  4,25%. Kamatu su obveznici dužni da plate prilikom plaćanja rata, a najkasnije po isteku 12 mesečnih rata.

Tokom perioda odlaganja, poreski obveznici su dužni da redovno izmiruju rate, dospele obaveze i kamatu.

Građani čiji poreski dug prelazi cifru od 2.000.000 dinara, mogu tražiti odlaganje plaćanja, po redovnoj proceduri.

Izvor: rtvnp.rs

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika