A- A A+

Gradska uprava u Novom Pazaru – jednostavnije do ostvarivanja prava

Povodom primene Zakona o opštem upravnom postupku određenih odredbi zakona kojima se reguliše ostvarivanje prava stranaka tj. građana u okviru delatnosti Gradske uprave za izvorne i poverene poslove, predviđena je i mogućnost kao i obaveza da se vrši uvid u službenu evidenciju koju su ranije građani morali da podnose zajedno sa zahtevom u ostvarivanju svojih prava u okviru Gradske uprave za izvorne i poverene poslove. Tim povodom, načelnik Gradske uprave Almir Leković se osvrnuo na olakšice koje će građani imati: “Ovo jeste novina za celu teritoriju republike i za sve uprave koje postoje u državi. Biće izvesnih poteškoća u odnosima različitih institucija, što je i razumljivo. Nadam se da će dovesti do olakšavanja ostvarivanja prava građana, smanjenja troškova u ostvarivanju prava građana u okviru Gradske uprave za izvorne i poverene poslove.” Načelnik je istakao da Gradska uprava za izvorne i poverene poslove neće tražiti dokumentaciju za koju se vodi službenu evidencija, a koja spada u domen Gradske uprave. “To praktično znači da ukoliko je za rešavanje određenog pitanja do sada bilo potrebno dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, građani neće morati da dostavljaju te izvode, već će službenici koji rešavaju to pitanje tj. uposlenici Gradske uprave koji to rešavaju, izvršiti uvid u službenu evidenciju i na taj način konstatovati da li se može ostvariti, ili se ne može ostvariti neko pravo.”, rekao je načelnik. Ono što je obaveza građana jeste da prilikom ostvarivanja jedne ovakve mogućnosti potpišu zahtev ili odobrenje da se njegovi podaci mogu koristiti između odnosa različitih odeljenja u okviru Gradske uprave a u skaldu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Načelnik Leković je kazao da Gradska uprava stoji na raspolaganju za pomoć drugim republičkim institucijama i ustanovama u cilju smanjivanja troškova građana u ostvarivanju prava dodavši: “Nadam se da će ovo biti prekretnica u realizaciji i ostvarivanju prava u celoj republici ne samo u Novom Pazaru.”

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika