A- A A+

Promovisan GIZ- ov projekat „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere”

Grad Novi Pazar sa projektnim partnerima – opštinom Tutin, Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka (SEDA), Muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet i Inicijativom za razvoj i saradnju (IDC), potpisnik  je partnerskog  ugovora za realizaciju  projekata „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere”. Ugovor o realizaciji potpisan je danas u Kulturnom centru, a sam projekat  usmeren je na povećanje zapošljivosti povratnika prema sporazumu o readmisiji, Roma i drugih teže zapošljivih kategorija kroz programe obuke prilagođene potrebama lokalnog tržišta rada, podršku zapošljavanju i programe samozapošljavanja i razvoj socijalnog preduzetništva u Novom Pazaru i Tutinu. Prisutne su pozdravili gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i predsednik Opštine Tutin Kenan Hot.

Glavni cilj projekta je povećanje zapošljavanja i zapošljivosti ciljnih grupa jačanjem kapaciteta lokalnih struktura, kao i umrežavanjem na lokalnom i regionalnom nivou.

Planirano je da zahvaljujući projektu 40 nezaposlenih lica prođe kroz programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, kao i treninge za započinjanje sopstvenog posla. Nakon perioda edukacije, korisnici projekta će moći da pokrenu sopstveni posao zahvaljujući dobijenim sredstvima ili da se zaposle kod prethodno odabranih poslodavaca. Paralelno sa tim, 2 udruženja građana dobiće podršku kako bi razvili i unapredili sopstveno socijalno preduzeće. Ciljna grupa korisnika na projektu biće prvenstveno povratnici po Sporazumu o readmisiji, Romi i mladi do 30 godina.

„Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere“ deo je projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije kao predsednice Koordinacionog tеla za praćеnjе rеalizacijе Stratеgijе za socijalno uključivanjе Roma i Romkinja u Rеpublici Srbiji za pеriod od 2016. do 2025. godinе.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops