NOVI PAZAR - PRIVREDA - POLJOPRIVREDA

Reljef Novopazarske regije ima uglavnom brdsko-planinska svojstva. Izdvaja se Pešterska visoravan, uske doline Ibra i Lima na istočnim, odnosno zapadnim granicama i nevisoke planine Golije, Radočela, Rogozne, Giljeve, Ninaje, Jadovnika i Zlatara po obodnim delovima Pešterske visoravni. Sastav zemljišta je veoma raznovrstan, pa se sreću škriljci, peščari i konglomerati, krečnjaci, flišni sedimenti, dijaboz-rožnaci, magmatske stene, serpentini i peridotiti, neogeni i kvartalni sedimenti.

Poljoprivredna površina

Gotovo polovinu teritorije opštine Novi Pazar (36.270 ha), čini poljoprivredno zemljište. S obzirom na dominantno planinski karakter prostora, u ukupnim poljoprivrednim površinama preovlanujuprirodni travnjaci (70,85%), od kojih livade čine 29,55% ili 10.717 ha, a pašnjaci 41,3% ili 14.981ha. Oranice čine relativno visokih 23,77% ili 8. 620 ha, a voćnjaci 1. 952 ha.

Način korišćenja poljoprivredne površine, društvena i individualna poljoprivredna domaćinstva

Pašnjaci 41,30%
Oranice i bašte 23,77%
Voćnjaci 5,38%
Livade 29,55%


GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE POLJOPRIVREDE >>

Poljoprivredna gazdinstva

Broj poljoprivrednih gazdinstava na početku 2007. godine iznosio je 2.148. Osnovni cilj registracije poljoprivrednih gazdinstava je sa jedne strane mogućnost apliciranja za pre svega kratkoročne kredite Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Drugi razlog je novčana podrška nekomercijalnim poljoprivrednim gazinstvima.

METALNA INDUSTRIJA

Od ukupnog broja registrovanih stanovnika, poljoprivredno stanovništvo čini 10%. Od ovog broja, individualni poljoprivrednici čine 58%. Aktivno poljoprivredno stanovništvo 59,10% Izdržavano poljoprivredno stanovništvo 40,90%

NASLOVNA VESTI INFO PULT KONTAKT

Copyright Grad Novi Pazar


R.BR.
NASELJENO MESTO
KATASTARSKA OPŠTINA
1.
Aluloviće Aluloviće
2.
Bajevica Bajevica
3.
Banja Banja
4.
Bare Bare
5.
Batnjik Batnjik
6.
Bekova Bekova
7.
Bele Vode Bele Vode
8.
Boturovina Boturovina
9.
Brđani Brđani
10.
Brestovo Brestovo
11.
Varevo Varevo
12.
Vever Vever
13.
Vidovo Vidovo
14.
Vitkoviće Vitkoviće
15.
Vojkoviće Vojkoviće
16.
Vojniće Vojniće
17.
Vranovina Vranovina
18.
Vučiniće Vučiniće
19.
Vučija lokva Vučija lokva
20.
Golice Golice
21.
Gornja Tušimlja Gornja Tušimlja
22.
Goševo Goševo
23.
Građanoviće Građanoviće
24.
Gračane Gračane
25.
Grubetiće Grubetiće
26.
Deževa Deževa
27.
Dojinoviće Dojinoviće
28.
Dolac Dolac
29.
Doljani Doljani
30.
Dragočevo Dragočevo
31.
Dramiće Dramiće
32.
Žunjeviće Žunjeviće
33.
Zabrđe Zabrđe
34.
Zlatare Zlatare
35.
Ivanča Ivanča
36.
Izbice Izbice
37.
Jablanica Jablanica
38.
Javor Javor
39.
Janča Janča
40.
Jova Jova
41.
Kašalj Kašalj
42.
Kovačevo Kovačevo
43.
Kožlje Kožlje
44.
Koprivica Koprivica
45.
Kosuriće Kosuriće
46.
Kruševo Kruševo
47.
Kuzmičevo Kuzmičevo
48.
Leća Leća
49.
Lopužnje Lopužnje
50.
Lukare Lukare
51.
Lukarsko Goševo Lukarsko Goševo
52.
Lukocrevo Lukocrevo
53.
Miščiće Miščiće