A- A A+

Skupština grada

 

Skupština grada

Skupština grada je najviši organ Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom grada. Skupštinu grada čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom grada. Odbornici se biraju na 4 godine, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. Skupština ima 47odbornika.

 

Grafički prikaz udela odborničkih grupa u Skupštini Grada

Odbornik ne može biti zaposlen u Gradskoj upravi i lice koje imenuje , odnosno postavlja Skupština grada u organima Grada, preduzećima i ustanovama čiji je osnivač.

IMUNITET ODBORNIKA
Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog mišljenja ili davanja glasa na sednici skupštine i radnih tela.

PRAVA I DUŽNOSTI ODBORNIKA

• Učestvuje u radu skupštine i njenih radnih tela
• Predlaže Skupštini grada raspravu o određenim pitanjima
• Podnosi predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine grada
• Daje amandmane na predloge propisa
• Postavlja pitanja vezana za rad organa Grada
• Učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine Grada

Odbornik Skupštine grada ima pravo da se obraća Skupštini na bilo kom jeziku koji je u službenoj upotrebi na teritoriji Grada.

Skupština se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine grada i postavljenjem sekretara Skupštine grada

0
0
0
s2smodern

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika