PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI O UNUTRAŠNJOJ
OGRANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA Preuzmite PDF

GRADSKA UPRAVA - ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

ODELJENJE ZA IMOVINSKO-
PRAVNE POSLOVE

Hasiba Murić, dipl. pravnik
Načelnik odeljenja

Ul. Stevana Nemanje 2
36300 Novi Pazar
Kancelarija br.29/I sprat
tel. 020 319 823

POŠALJITE PISMO HASIBI MURIĆ


Ime i prezime

E-mail adresa

Poruka

MOLIMO POPUNITE SVA POLJA

ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE OBAVLJA POSLOVE KOJI SE ODNOSE NA:

  • Odeljenje za imovinsko-pravne poslove obrazuje se za vršenje poslova koji se odnose na: davanje u zakup građevinskog zemljišta i prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta, zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti koje koristi grad (poslovni prostori, stambeni prostori, kiosci, zemljišta i dr.), upravljanje, korišćenje i raspolaganje tim nepokretnostima i njihovu uknjižbu, predlaganje mera za zaštitu tih nepokretnosti, eksproprijaciju i administrativni prenos zemljišta i zgrada, deeksproprijaciju, uspostavljanje režima svojine, utvrđivanje prava ranijeg sopstvenika na neizgrađenom građevinskom zemljištu, prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta i donošenje akata o izuzimanju zemljišta iz poseda korisnika tog zemljišta, administrativne poslove za komisiju za vraćanje zemljišta i pašnjaka, komasaciju i arondaciju zemljišta, poslove evidencije slobodnih građevinskih parcela, poslovi evidencije samovlasno zauzetih parcela i preduzimanje mera da se iste oslobode i da se naplaćuje naknada za samovlasno korišćenje istih dok se ne oslobode od samovlasnog zauzeća, poslove izvršenja upravnih akata i druge poslove u skladu sa zakonom

• ODSEK ZA EKSPROPRIJACIJU I IZUZIMANJE
• ODSEK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE IMOVINE I NACIONALIZACIJU

NASLOVNA VESTI INFO PULT KONTAKT

Copyright Grad Novi Pazar


ROSA VUČINIĆ
Načelnik odeljenja za imovinsko-pravne poslove

Rođena 13.09.1955 godine Opština Novi Pazar, diplomirala na Pravnom fakultetu 1980.godine, zasnovala radni odnos 1981.godine u opštini Novi Pazar Sekretarijat za urbanizam, imovinsko pravne i stambeno komunalne poslove Odsek za imovinsko pravne poslove. Nakon formiranja Odeljenja za imovinsko pravne poslove 2008.godine postavljena za načelnika Odeljenja za imovinsko pravne poslove. Udata. Majka dvoje dece.