PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI O UNUTRAŠNJOJ
OGRANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA Preuzmite PDF

GRADSKA UPRAVA - ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

ODELJENJE ZA IMOVINSKO-
PRAVNE POSLOVE

Hasiba Murić, dipl. pravnik
Načelnik odeljenja

Ul. Stevana Nemanje 2
36300 Novi Pazar
Kancelarija br.29/I sprat
tel. 020 319 823

POŠALJITE PISMO HASIBI MURIĆ


Ime i prezime

E-mail adresa

Poruka

MOLIMO POPUNITE SVA POLJA

ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE OBAVLJA POSLOVE KOJI SE ODNOSE NA:

 • davanje u zakup građevinskog zemljišta i prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta
 • zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti koje koristi grad (poslovni prostori, stambeni prostori, kiosci, zemljišta i drugo)
 • upravljanje, korišćenje i raspolaganje tim nepokretnostima i njihovu uknjižbu
 • predlaganje mera za zaštitu tih nepokretnosti
 • eksproprijaciju i administrativni prenos zemljišta i zgrada
 • deeksproprijaciju
 • uspostavljanje režima svojine
 • utvrđivanje prava ranijeg sopstvenika na neizgrađenom građevinskom zemljištu
 • prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta i donošenje akata o izuzimanju zemljišta iz poseda korisnika tog zemljišta
 • administrativne poslove za komisiju za vraćanje zemljišta i pašnjaka
 • komasaciju i arondaciju zemljišta
 • poslove evidencije slobodnih građevinskih parcela
 • poslovi evidencije samovlasno zauzetih parcela i preduzimanje mera da se iste oslobode i da se naplaćuje naknada za samovlasno korišćenje istih dok se ne oslobode od samovlasnog zauzeća
 • poslove izvršenja upravnih akata
 • druge poslove u skladu sa zakonom

• ODSEK ZA EKSPROPRIJACIJU I IZUZIMANJE
• ODSEK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE IMOVINE I NACIONALIZACIJU

NASLOVNA VESTI INFO PULT KONTAKT

Copyright Grad Novi Pazar


ROSA VUČINIĆ
Načelnik odeljenja za imovinsko-pravne poslove

Rođena 13.09.1955 godine Opština Novi Pazar, diplomirala na Pravnom fakultetu 1980.godine, zasnovala radni odnos 1981.godine u opštini Novi Pazar Sekretarijat za urbanizam, imovinsko pravne i stambeno komunalne poslove Odsek za imovinsko pravne poslove. Nakon formiranja Odeljenja za imovinsko pravne poslove 2008.godine postavljena za načelnika Odeljenja za imovinsko pravne poslove. Udata. Majka dvoje dece.