PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI O UNUTRAŠNJOJ
OGRANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA Preuzmite PDF

GRADSKA UPRAVA - KANCELARIJA ZA MLADE

KANCELARIJA ZA
MLADE

Novi Pazar

Džemaludin Paučinac
Koordinator kancelarije

Ul. Šabana Koče 89
(zgrada dečije zaštite)
www.youthoffice.net

POŠALJITE PISMO DŽEMALUDINU PAUČINCU


Ime i prezime

E-mail adresa

Poruka

MOLIMO POPUNITE SVA POLJA

MISIJA I VIZIJA

Kancelarija za mlade predstavlja organizacionu jedinicu lokalne samouprave, u kojoj su utvrđene procedure i sistemi kojim će se kreirati i/ili sprovoditi lokalna politika za mlade (usvojena lokalna Strategija i Akcioni plan za mlade). Njena uloga je da obezbedi okruženje koje omogućava mladima da se razviju u onakve odrasle osobe kakve su potrebne društvu da bi napredovalo u budućnosti. dalje >>

OBLASTI DELOVANJA KANCELARIJE ZA MLADE

• zdravlje • rekreacija • obrazovanje
• kultura i stvaralaštvo • informisanje
• zapošljavanje • omladinsko preduzetništvo
• mladi u konfliktu sa zakonom
• mladi građani/ke, volonterizam i aktivizam
• životna sredina • bezbednost • mladi talenti
• participacija mladih u donošenju odluka
• slobodno vreme • mobilnost mladih
• socijalna politika prema mladima


NASLOVNA VESTI INFO PULT KONTAKT

Copyright Grad Novi Pazar


BISERA KARIŠIK
Načelnik odeljenja za opštu upravu

Završila pravni fakultet u Prištini, po diplomiranju zasnovala radni odnos u TK „Raška“ 1973 godine. Na osnovu sporazuma o preuzimanju zasnovala je radni odnos u odeljenju za opštu upravu. Odsek za opštu upravu SO Novi Pazar je preuzela poslove na mestu viši stručni saradnik. Šef matične službe u odeljenju za opštu upravu i delatnosti.