A- A A+

Skupština o zapošljavanju, civilnoj zaštiti i planovima javnih preduzeća

Na sednici Skupštine grada Novog Pazara usvojen je je Lokalni akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu kojim se utvrđuju mere za smanjenje nezaposlenosti. Ovim aktom predviđeno zapošljavanje 50 nezaposlenih, a za šta će Grad izdvojiti pet miliona dinara. Taj novac će biti utrošen na subvencije za zapošljavanje 25 osoba iz kategorije teže zapošljivih, kao i na 25 subvencija za pokretanje sopstvenog biznisa.

Odbornici su razmatrali i Predlog Odluke o unapređenju civilne zaštite u Novom Pazaru, koji predstavlja pravni okvir da lokalna samouprava u omogući svojim građanima brzu, efikasnu i praktičnu zaštitu od svih opasnosti i iznenađenja.

Nakon sprovedenog konkursa, lokalni paralament usvojio je i predlog da Suat Ljajić,bude imenovan za direktora JP” Zavod za urbanizam”.

Usvojena je i odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Novog Pazara kao i Predlog Odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture. Direktori javnih preduzeća su na ovoj sednici predstavili planove i programe za tekuću godinu.

Član Gradskog veća Novog Pazara Ervin Čašić podneo je ostavku na tu funkciju, a na njegovo mesto Skupština je imenovala Ermina Đerleka.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops