A- A A+

Skupština iscrpno o važnim pitanjima

Sednica lokalnog parlamenta počela je odavanjem počasti predsedniku Opštine Tutin Šemsudinu Kučeviću koji je početkom oktobra tragično izgubio život. Odbornici su u dnevni red uvrstili dopunski  predelog da jedna ulica u Novom Pazaru nosi ime rahmetli Šemsudina Kučevića.

Odbornici Skupštine Novog Pazara raspravljali su  u okviru šestog  redovnog zasedanja  o drugom rebalansu budžeta za ovu godinu kojim je predviđen suficit od 88 miliona dinara. Na dnevnom redu našla se odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadrata nepokretnosti na osnovu kojih će se obračunati porez na imovinu za 2018. godinu, kao i Statut grada.

Novi Statut obuhvata sve dosadašnje izmene i dopune važećeg dokumenta uz jezičko, terminološko i zakonsko usaglašavanje predloženog teksta sa jezičkim standardima, kao i pozitivnim pravom Republike Srbije. Tekst novog Statuta usklađen je sa svim relevantnim pozitivnim zakonskim propisima, a posebno, koje se odnose na zakone o lokalanoj samoupravi, javnoj svojini, javnim preduzećima, odbrani, porezu na imovinu, planiranju i izgradnji, a i zaštitniku građana. Statutom se uređuju prava i dužnosti grada, način, uslovi i oblici njihovog ostvarivanja, oblici i instrumenti u ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u Gradu, broj odbornika Skupštine grada organizacija i rad organa i službi, način učešća građana u upravljanju i odlučivanju o poslovima iz nadležnosti Grada, osnivanje i rad mesne zajednice i drugih obilka mesne samouprave, kao i druga pitanja značajna za grad. Novi statut će kao i prethodni biti dostupan u dvojezičnoj formi, na bosanskom i srpskom jeziku, koji su u službenoj upotrebi u gradu Novom Pazaru.

Odbornici lokalnog parlamenta su na današnjem zasedanju usvojili i predlog Strategije komunikacije.

Strategija komunikacije grada Novog Pazara je celovit dokument, koji definiše procedure komuniciranja lokalne samouprave u više pravaca, komunikaciju sa javnošću i internu komunikaciju. Rok za implementaciju dokumenata je 5 godina. Cilj je unapređenje transparanetnosti kojoj lokalna samouprava pridaje izuzetnu važnost, i  uključivanje građana u proces donošenja odluka.

Ovaj dokument sačinili su zaposleni u Odeljenju za informisanje Gradske uprave za izvorne i poverene poslove uz stručnu pomoć Stalne konferencije gradova i opština i misije OSCE, kancelarije u Srbiji. Pre nego što je document usvojen na Gradskom veću, u formi nacrta prezentovan je na zvaničnoj stranici grada Novog Pazara,a za predstavnike  medija i civilnog sektora najpre  organizovana je javna debata. Dokument je zaokružen nakon što su sugestije javnosti uvrštene, poštujući zakonske okvire i nadležnosti lokalne samouprave.

Usvojen je i predlog oldluke o utvrđivanju cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje  poreza na imovinu na teritoriji grada a za narednu kalendarsku godinu.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika