A- A A+

Sprovođenje LAP za unapređenje pložaja osoba sa invaliditetom daće konkretne rezultate

Povodom usvajanja Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i formiranja radne grupe za primenu dokumenta u hotelu „Tadž" održana je konferecija za medije. U Novom Pazaru je zato boravila Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac je, obraćajući se prisutnima, podsetio da je definisanjem LAP-a jedan dugoročan način delovanja na lokalnom nivou, kada je reč o ozbiljnom društvenom problemu, dobio zvaničan okvir.

„Lokalni akcioni plan je sjajan, koristan dokument. Oko 70 odsto sadržaja ovog dokumenta mi smo već sproveli ili sprovodimo, i to je segment u kome prednjačimo u odnosu na ostale lokalne zajednice. Svoje ćemo aktivnosti naravno unaprediti, a cilj nam je uklanjanje prepreka kako bi smo osobama sa invaliditetom omogućili normalno funkcionisanje. Te prepreke nisu samo fizičke već se tiču integracije invalidnih lica u zajednicu, kroz obrazovanje, zapošljavanje i sve druge oblike ostvarenja osnovnih ljudskih prava. Usvajanje Lokalnog akcionog plana je samo jedan segment našeg rada na ovom planu“.

Grad Novi Pazar je u 2017. predvideo 44 miliona dinara za unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom. To je prema zapažanjima Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, a imajući u vidu finansijske poteškoće, izuzetan novčani iznos.

„Sa mnogo aspekata je vidljivo da se lokalna vlast trudi da osobama sa invaliditetom omogući život kakvog su dostojni svi građani. Dokument koji je definisan je konkretan plan aktivnosti za četvorogodišnji period i jasno određuje nadležnosti i izvore finansiranja, kao i oblasti na kojima će se raditi kako bi osobe sa invaliditetom ostvarile svoja prava. Imali smo u radu punu podršku gradonačelnika, ozbiljno smo radili, definisali prioritete i sigurna sam da će plan, odnosno njegova primena dati vidljive rezultate“, rekla je Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS.

Predstavljanju tima za sprovođenje LAP-a prisustvovali su predstavnici svih lokalnih udruženja i organizacija koje se bave poboljšanjem uslova života osoba sa invaliditetom.  

0
0
0
s2smodern

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika