A- A A+

Novi Pazar deo projekta “Srbija u ritmu Evrope”

Novi Pazar će uz još 19 gradova i opština u Srbiji učestvovati na osmoj po redu manifestaciji “Srbija u ritmu Evrope”.

U pitanju je  najveća dečija  manifestacija podržana od strane Ambasadora Evrope i Evropske Unije koji su:  Švedska, Belgija, Kipar, Portugal, Finska, Norveška, Grčka, Francuska, Hrvatska, Španija, Turska, Austrija, Danska, Azerbejdžan, Izrael, Norveška, Slovenija i drugi. Podrška se ogleda u njihovim posetama gradovima i opštinama a koje organizuje “Srbija u ritmu Evrope”, a iz kojih poseta su se do sada izrodila bratimljenja i poslovne aktivnosti među gradovima Srbije i Evrope . Manifestacija “Srbija u ritmu Evrope” je osmišljena u skladu sa Evropskom poveljom o učešću mladih u životu na opštinskom i regionalnom nivou, Belom knjigom EU o mladima, Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije i Akcionom planom politike za mlade u Vojvodini. Cilj manifestacije je podsticanje, razvijanje, prepoznavanje i očuvanje mladih talenata u Srbiji, promocija interkulturalnosti, tolerancije, ravnopravnosti polova, poštovanje ljudskih prava, različitosti, saradnje i doživotnog učenja.

Deca  iz opština i gradova Republike  Srbije se pripremaju da učestvuju i predstave svoju opštinu kao i zemlju Evrope koja im bude dodeljena od strane organizacije manifestacije ,,Srbija u ritmu Evrope''. Oni  će učestvovati i na finalnom koncertu svih gradova a u gradu pobednika za 2016.godinu uz direktan televizijski prenos sa nacionalnom pokrivenošću.

Deca koja budu predstavljala svoju opštinu  ili grad nastupiće   na stranom jeziku tj. na jeziku Ambasade koja će biti dodeljena od strane organizacije manifestacije ,,Srbija u ritmu Evrope''. Deca se predstavljaju u pesmi i modernom plesu.

U toku rada sa decom osim toga što je besplatna obuka, roditelji, staratelji unapred dobijaju  obaveštenja  u slučaju pomeranja proba. Call centar oganizatora je dostupan 24h za sve informacje roditeljima ili starateljima.

Kako se radi o učešću dece svih materijalnih mogućnosti a  sve je  besplatno za decu i roditelje, to celoj manifestaciji daje dodatni značaj,  koji su svakako prepoznali i Ambasadori Evrope . zato nije  čudo da je u pitanju najveća dečija manifestacija ove vrste u Srbiji.

Manifestacija ,,Srbija u ritmu Evrope’’ organizuje posete Ambasadora onoj opštiini koju će ta stana zemlja podržati  a prisustvo ambasadora očekuje se i na finalnom koncertu manifestacije koji će se održati početkom juna 2017. godine u Somboru. Čitavu manifestaciju prenosiće Radio televizija Srbije.

Takođe je jako bitno napomenuti da će se pobednik za 2017.godinu odlučiti glasovima publike putem SMS glasanja i glasanjem žirija svih gradova učesnika, sa svih mobilnih operatera.

Pedeset posto (50%) od neto prikupljenih sredstava od svih SMS glasova se upućuje pobedničkom gradu u budžet grada, kao nagrada a za sledeće potrebe: namenski, kao vrsta donacije.  Novac se može iskoristiti za bolnice, škole, obdaništa, sportske i ustanove kulture.

Deca pobednici će o trošku Manifestacije ,,Srbija u ritmu Evrope’’ će posetiti zemlju Ambasade koju predstavljaju na finalnom takmičenju.Finalni koncert se  se svake godine održava u gradu pobedinka, a to bi, možda već naredne godine, mogao biti Novi Pazar.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika