A- A A+

Radio bazne stanice nisu razlog za paniku

Radio bazna stanica mobilnog operatera VIP, na dimnjaku nekadašnje FO „Ras“ postavljena je 2010. godine, nakon sprovođenja postupka procene uticaja na životnu sredinu i davanja saglasnosti Odeljenja za zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost na radu. Načelnik Odeljena Ivan Milanović istakao je da nema mesta zabrinutosti građana, iako su pojedini portali pokušali da u javnost pošalju drugačiju poruku.

„Smatramo da je radio bazna stanica  bezbedna i da njen rad ne uzgrožava životnu sredinu, pa samim tim ni građane. Čitav postupak je sproveden u skladu  sa Zakonom, pa je organizovana i javna rasprava, te su uvažene sugestije građana“, rekao je Milanović.

Samu  Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu radili su stručnjaci sa Univerziteta u Beogradu, a prema rečima Milanovića, nivo elektromagnetnog zračenja o kome se u javnosti polemiše deset puta je manji od dozvoljenog.

„Nema mesta za zabrinutost jer se radio bazna stanica nalazi na 38 metara od tla. Izmeren nivo emitovanja zračenja je 0,54 w/m2 dok je granica koju propisi naše zemlje tolerišu čak 24,4 w/m2“, kazao je Milanović.

Radio bazne stanice su neophone u koliko građani žele da koriste mobilne telefone, a  o tome koliko utiču na okolinu izjašnjavaju se stručne službe, pa nema potrebe unositi nemir među građane.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika