A- A A+

Inkluzija invalidnih lica zajednički cilj Grada i NOOIS

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnici Centra za samostalni život Srbije i Grad Novi Pazar  definisaće u okviru projekta „Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom“ Akcioni plan . Projekat finansira Usaid, a jedna od najvažnijih komponenti je rad na lokalnom nivou, jer je lokalna zajednica, kako je na sastanku rečeno,  ključna karika u inkluziji invalidnih lica.

„Najvažnije nam je suštinsko povezivanje  organizacija koje tretiraju problematiku, sa predstavnicima  lokalne samouprave“, istakla je Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS, podsetivši da je organizacija koju zastupa u poslednjih nekoliko godina u Novom Pazaru pronašla  osvešćenog partnera kada je reč o rešavanju problema osoba sa  invaliditetom.

Grad Novi Pazar je potpisnik memoranduma o saradnji sa Nacionalnom organizacijom.  Današnji korak je u tom smislu korak dalje, jer  će do kraja godine biti  usvojen  Akcioni plan za unapređenje osoba sa invaliditetom.

„Naj ovaj način dobićemo obavezujući dokument,  jer nam je cilj da se inkluzija invalidnih lica  prezentuje kao poželjna , društveno korisna aktivnost, a ne kao milostinja prema pojedincima i njihovim porodicama. Učešće osoba sa invaliditetom u rešavanju problema ovog društva je privilegija svih nas. Akcioni plan definišemo paralelno sa Strategijom  socijalne zaštite, čime formalno zaokružujemo osnov za implenentaciju određenih mera“, rekao je nakon sastanka član Gradskog veća zadužen za socijalna pitanja, Fevzija Murić.

Zajednička namera aktera sastanka je da Akcioni plan što pre zaživi , te će vrlo brzo biti formirana radna grupa, sastavljena od predstavnika lokalne samouprave i  članova udruženja u čijem je fokusu poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.  

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika