A- A A+

Grejanje na biomasu od septembra 2017. godine

Danas je u Gradskoj upravi održan sastanak sa direktorom Razvojne banke Nemačke KFW zaduženim za Jugositočnu Evropu i Tursku, gospodinom Bodom Šmulinngom, povodom sprovođenja projekta na osnovu koga Gradska toplana počinje da koristi biomasu umesto mazuta. Nakon uspešno realizovanog projekta KFW 4 gde je uloženo blizu 1.000.000 za obnavljenje postojeće toplovodne mreže, centralne kotlarnice i podstanica, Novi Pazar je ušao u najuži izbor od 4 opštine u kojima će se sprovesti prelazak sa korišćenja tečnog goriva na biomasu. Po rečima pomoćnika gradonačelnika, Faruka Suljevića, ideja za ovaj projekat rodila se nakon studije koja je sprovedena u septembru 2012. „Tada je ustanovljeno da na području Novog Pazara postoji sasvim dovoljna količina potrebne sirovine potrebne za grejanje na biomasu“, rekao je Suljević. Prelazak sa mazuta, koje je skup i prljav energent, na biomasu donosi brojne benefite od kojih je najbitniji onaj koji se odnosi na zagađenje. Na ovaj način višestruko se smanjuje stepen zagađenja okoline. Osim toga i cena biomase kao energenta je niža, pa će i cena proizvodnje toplotne energije biti niža. Ovaj način grejanja obezbeđuje bolje i  efikasnije grejanje. Kako će na ovaj način biti povećan komfor krajnjih korisnika, očekuje se da će broj domaćinstava kojii će koristiti daljinsko grejanje biti značajno uvećan. Sam ovaj proizvodni proces doneće inidrektno radna mesta za 100 ljudi koji će raditi na pribavljanju i obradi biomase. Ovaj projekat stvoriće preduslove da postorojenje u budućnosti preraste u kogenerativno, tj. da osim toplotne proizvodi i elekrtičnu energiju.

Izradu projektno-tehničke dokumentacije izgradnje postrojenja grejanja na biomasu, dinamički plan i usluge stranih konsultanata tehničke struke, finansiraće nemačka i švajcarska vlada. Vrednost projekta iznosi 3.600.000 evra, a kredit u trajanju od 18 godina, sa grejs periodom od 3 godine pružiće KFW. Kamatu će finansirati Vlada Republike Srbije. Gradska toplana će početi da koristi biomasu kao energent u septembru 2017. godine.

Osim dogovora o implementaciji ovog projekta, na današnjem sastanku govorilo se i o finansiranju projekata koji se odnose na korišćenje geotermalne energije i proizvodnju električne energije iz komunalnog otpada.

0
0
0
s2smodern

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika