A- A A+

Projektom prekogranične saradnje obezbeđene posude za primarnu selekciju otpada

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom i JKP „Gradska čistoća“, obezbedila je 1.500 posuda za primarnu selekciju otpada, za 750 domaćinstava.
Program podele realizovan je u okviru projekta prekogranične saradnje“ BEST – Saradnja u upravljanju otpadom“, a sprovode ga NALED i JKP „Gradska čistoća” Novi Pazar u Srbiji i Centar za ekotoksikološka ispitivanja – CETI i opština Mojkovac u Crnoj Gori, a finansira Evropka unija.
 
“Cilj nam je da stepen reciklaže otpada u Novom Pazaru ovoj fazi podignemo u za 20 procenata. Reciklaža je budućnost na kojoj insistiramo. Želimo da razvijamo primarnu selekciju i da se reciklira sve više otpada. Projekat je izuzetno važan, aktivno radimo na podizanju svesti u gradovima i opštinama Crne Gore koje su partneri na projektu, a zajednički zadatak jeste da kroz podizanje svesti i edukaciju građana kroz par godina možemo da kažemo da su lokalne zajednice obuhvaćene projektom ekološki osvešćene“, rekao je Slobodan Krstović, direktor za održivi razvoj NALED-a, ističući da je predviđeno da se kroz ovaj projekat zaokruži postupak sakupljanja i reciklaže staklene ambalaže.
Reč je o završnoj fazi projekta i Gradska čistoća je dobila 1.500 posuda, kapaciteta 120 litara za pimarnu selekciju otpada u domaćinstvima.
 
„Plava posuda je predviđena za odlaganje papira i kartona, a žuta za plastičnu ambalažu i limenke. IPA program insistira na saradnji prekograničnih opština i partnestvo je izvanredno sa opštinom Mojkovac. Što se Novog Pazara tiče, ovo je jedan u nizu preojekata koje grad sprovodi u cilju unapređenja životne sredine i smanjenja zagađenja. Građani se javljaju, zaintesovani su da recilkliraju, a svaki prikupljeni kilogram za recilklažu znači manje otpada na deponiji, smanjenje troškova i eliminaciju mogućnosti samozapaljenja u letnjem periodu. Sistem prikupljanja otpada za reciklažu je uspostavljen prema Operativnom planu koji realizuje JKP ’Gradska čistoća’“, rekao je izvršni direktor za ekonomsko finansijske poslove u preduzeću Suad Ljajić.
 
Ovaj i slični projekti čija je realizacija predviđena za naredni period imaju za cilj da značajno doprinesu pospešivanju opšte ekološke svesti.
„Za početak je projektom obuhvaćeno 750 domaćinstava. Imajući u vidu udaljenost deponije od grada, projekat će osigurati značajnu uštedu, ali nam je cilj i razvijanje ekološke svesti, kao i širenje obima ovog projekta na druga naselja. Za sada su obuhvaćeni delovi grada koji imaju tehničke uslove. Nastavak saradnje očekujemo i kroz različite druge projekte u narednom periodu“, rekao je gradonačelnik Nihat Biševac.
 
Projekat BEST – Saradnja u upravljanju otpadom započeo je aprila 2023. godine i trajaće do aprila 2025, a podržava ga Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje IPA ll.
Osnovni cilj projekta je unapređenje upravljanja otpadom i jačanje kapaciteta javnih komunalnih preduzeća za sakupljanje i primarnu selekciju otpada u pograničnom području između Srbije i Crne Gore.

 

Foto galerija

 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops