A- A A+

Predaja dokumentacije za priključenje nelegalnih objekatana infrastrukturu moguća i tokom vikenda

Iz Gradske uprava za izvorne i poverene poslove obaveštaju javnost da svi zaintresovani za podnošenje prijava u okviru konkursa za priključivanje na komunalne mreže, to moći da učine i tokom predstojećeg vikenda, u subotu 14. i nedelju, 15. oktobra, predajoim dokumentacije dežurnom licu, na šaleteru GU, od 7:30 do 15 sati..Interes građana je primarna obaveza i cilj je izaći ljudima u susret, poručuju iz Gradske uprave, pozivajući sve koji do sada to nisu učinili, podnesu prijavu, imajući u vidu da je konkurs pri samo kraju,

 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je sveobuhvatno uputstvo za građane koji žele da se priključe na komunalne mreže kao što su voda, struja, gas, kanalizacija i grejanje. Ovaj vodič je namenjen onima koji trenutno borave u nelegalno izgrađenim objektima.

Ova prilika je pružena isključivo individualnim građanima, dok poslovni objekti i investitori nisu obuhvaćeni ovom inicijativom. Samo građani koji sa svojim porodicama žive u nelegalno izgrađenim objektima mogu da se prijave.

Ovom inicijativom Ministarstvo teži da građanima olakša pristup osnovnim komunalnim uslugama. Dokumentacija koja je potrebna:

·         ·Očitane lične karte (fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva;

·         ·Geodetski snimak objekta.

Jedan od dokaza:

·         ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade;

·         ugovor o kupovini objekta u izgradnji;

·         ugovor o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta;

·         ugovor o zajedničkoj izgradnji;

·         ugovor o poklonu;

·         ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili o nadziđivanju;

·         pravnosnažno rešenje o nasleđivanju;

·         ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji;

·         pravosnažna sudska presuda;

·         druga isprava ili odluka nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti.

Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se:

·         dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja;

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja:

·         ugovor o kupovini objekta, overen u formi propisanoj u vreme zaključenja ugovora;

·         izjavu da on i članovi porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops