A- A A+

Poziv fizičkim i pravnim licima da izvrše kategorizaciju ugostiteljskih objekata u kojima pružaju usluge smeštaja

Zakonom o ugostiteljstvu (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 17/2019) propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrši kategorizaciju tih objekata.Zahtev za kategorizaciju se podnosi preko portala eTuriste www.eturista.gov.rsS tim u vezi POZIVAMO sva fizička lica i pravna lica koja usluge smeštaja pružaju na način suprotan navedenom zakonu, da se u što kraćem roku obrate jedinici lokalne samouprave i podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj (kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo).Po dobijanju rešenja o kategorizaciji ugostiteljski objekat i ugostitelj će biti evidentirani u sistem eTuriste, na koji način će, u skladu sa pozitivnim propisima,  moći da nastave sa pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja na zakonit način.IL-Seoski-turizam-Ivanjica- Poziv fizičkim i pravnim licima da izvrše kategorizaciju ugostiteljskih objekata u kojima pružaju usluge smeštajaFizičko u navedenim kategorisanim objektima ugostiteljske usluge može da pruža neposredno ili preko posrednika, koji može biti samo pravno lice ili preduzetnik. U slučaju posredovanja fizičko lice i posrednik zaključuju međusobni ugovor koji se radi evidentiranja dostavlja organu jedinice lokalne samouprave.U suprotnom, na osnovu člana 92. stav 1. tačka  9) navedenog zakona fizičko lice je prekršajno odgovorno, a zaprećene kazne  se kreću u rasponu od 150.000 do 350.000 dinara i člana 89. stav 1. tačka  10) navedenog zakona pravno lice je prekršajno odgovorno, a zaprećene kazne  se kreću u rasponu od 200.000 do 800.000 dinara.Za sve dodatne informacije i pružanje stručne pomoći stojimo na raspolaganju i možete nam se obratiti putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na telefone 020/5151-209 i 064/8627408.Takođe, možete se obratiti i Ministarstvu turizma i omladine putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kao i na telefone 011/3149670 i 011/3139671.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops