A- A A+

Panel diskusija: Praćenje sprovođenja novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Milan Marinović - Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Panel diskusija na temu praćenja sprovođenja novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojoj su prisustvovali Poverenik Milan Marinović, zamenica Poverenika Sanja Unković, kao i predstavnici Službe Poverenika, predstavnici gradskih uprava, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad ali i predstavnici republičkih institucija, organizacija civilnog društva i medija, održana je u Novom Pazaru, sa ciljem razmatranja primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i sagledavanje mogućnosti za njegovu bolju primenu.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović predstavio je aktuelni trenutak u zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji.

Zamenica Poverenika Sanja Unković govorila je o položaju institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, nadležnosti Poverenika sa akcentom na zaštitu podataka o ličnosti. U panel diskusiji učestvovali su i prestavnici Službe Poverenika iz Sektora za nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti i Sektora za harmonizaciju propisa i normativne poslove.

Načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Džemil Divanefendić osvrnuo se na saradnju sa Kacelarijom Poverenika I sa aspekta primene Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja”

“Sve podatke u vezi sa radom lokalne samouprave, a u skladu sa zakonskim propisima činimo dostupnim građanima. Veliki je broj zahteva za pristup informacija od javnog značaja, sve se u zakonskom roku rešava I od strane Poverenika prepoznati smo kao neko ko prema tražiocima informacija poštuje zakonske propise u potpunosti. To je, na kraju, deo politike transparentnosti od koje ne odustajemo jer želimo da i u narednom period budemo primer dobre prakse, bez obzira na obim i ozbiljnost posla”, rekao je načelnik GU, Džemil Divanefendić.

Podršku organizaciji panel diskusije pružio je projekat „Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU za borbu protiv korupcije i za osnovna prava) zajednički finansiran od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Za implementaciju projektnih aktivnosti u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti zadužen je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops