A- A A+

Uključivanje građana u proces donošenja odluka kroz akciju "Građani se pitaju" - konsultacije sa romskom zajednicom

Dana 19.05.2023. godine u sklopu programa Uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije "Građani se pitaju" koji finasira Vlada Švajcarske a sporovodi HELVETAS u saradnji s gradom održan je individualni konsultativni sastanak sa gospodinom Slobodanom Markovićem, predstavnikom lokalne romske zajednice.

Ovaj sastanak je imao za cilj upoznavanje lokalne romske zajednice sa konkursom koji će biti uskoro raspsisan, sa uslovima učešća i mogućnostima za realizaviju potencijalnih predloga, s jedne strane, kao i dobijanje informacija o potrebama lokalne romske zajednice kada su u je u pitanju uređenja javnih površina u romskom naselju.

Grad Novi Pazar je  sporovđenje ove akcije izdvojio 10 miliona dinara, dok je ga Vlada Švajcarske podržala sa 6 miliona dinara. Ova sredstva su opredeljenja za spovođenje predloga projekata građana koji se odnose na uređenje javnih površina.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops