A- A A+

Podrška za deset poslodavaca i 22 nezaposlena lica

Deset poslodavaca u Novom Pazaru dobilo je podršku u vidu opreme u okviru projekta „Reintegracija- podrška povratnicima u Srbiji“. Projekat finansira nemačko Ministarstvo za ekonomske odnose i saradnju, Republike Nemačke, glavnI aplikant je ASB a projekat implementira IDC, u partnerstvu sa Gradom, Muslimanskim humaniratnim društvpom “ Merhamet Sandžak“ i Regionalnom razvojnom  agencijom „SEDA“. Koordinator projekta Fevzija Murić ističe da je ovaj projekat nastavak višegodišnjeg partnerstva koje traje za dobrobit građana.
„Putem javne nabavke obezbeđena je oprema za poslodavce koji su se putem konkursa obavezali da zaposle po dva radnika. Grant u visini 7,5 hiljada eura je dobilo deset poslodavaca, uz 20 procenata sredstava koje obezbeđuje sam poslodavac. Oprema je potpuno nova i poslodavci su u obavezi da radnike koji su zasnovali radni odnos angažuju najmanje dve godine, a zašto ne i duže. Cilj je da marginalizovane, teže zapošljive grupe dođu do posla, do stalnog radnog mesta“, kazao je Murić, ističući da ovaj projekat kroz različite faze tri godine unazad. Murić je najavio dva nova konkursa, u skladu sa interesovanjem potencijalnih poslodavaca ali i građana koji žele da dođu do posla.
 
„U novoj fazi projekta fokusiraćemo se prvestveno na domen socijalnih usluga i socijalne zaštite. Hvala iskusnim partnerima koji svojim kaapcitetima pružaju značajnu podršku“, zaključio je Murić.
 
Značajnu ulogu, prvenstveno u pogledu poznavanja kapaciteta tržišta ima Regionalna razvojna agencija SEDA.
 
„Agencija SEDA je sa partnerim reagovala u pravo vreme i u kratkom roku su ljudima isporučene mašine. Fokus je da se radnicima obezbede uslovi za obavljanje delatnosti. Iz godne u godinu kroz ovaj projekat godišnje formiramo od 30 do 40 firmi, pomažemo da dođu do tržišta i standarda i ovakav vid poslovanja je sve prihvatljiviji trend. Možemo bolje i više i u narednom periodu ćemo u gradu privede i trgovačnog duha doći do novih ljudi, novih generacija, što nam je jedan od ciljeva“, rekao je direktor agencije„SEDA“Samir Kačapor, ističući da se na ovaj način godišnje u proseku zaposli od 120 do 150 ljudi.
 
Menadžer projekta Igor Kojičić, iz Inicijative za razvoj i saradnju kazao je da se projekat realizuje u skladu sa potrebama sredine.
„Ciklus je zamišjen tako da firme uz proširivanje asortimana i obima delatnosti generišu potrebu za novim radnim mestima, novim ljudima. Ukupan iznos od deset miliona dinara došao je kroz opremu do deset novopazarkih firmi, čime je obezbeeđn posao za 22 radnika. Gradska uprava pokazuje ogroman partnerski potencijal podrškom iz budžeta, uz potporu organizacija koje koordiniraju međunarodnu pomoć, kao i uz podršku Sede, koja poznaje potrebe stanovništva. Suština je da sada na osnovu rezultata možemo da projektujemo buduća sredstva, da bi se trend podrške u zapošljavanju nastavio.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops