A- A A+

72 miliona za projekte, akcenat na ekologiji i zaštiti životne sredine

Značajna sredstva za finansiranje udruženja građana Grad Novi Pazar izdvojio je i ove godine. Određeni konkursi su završeni, a u toku konkursi koji se odnose na udruženja građana odnosno nevladine organizacije koje se bave kulturom, zaštitom čovekove okoline, prevencijom bolesti zavisnosti ali i za organizacije koje se bave opštim projektima.

Konkurs za opšte i projekte iz oblasti kulture otvoren je 4. maja i traje do 19. ovog meseca.

Novina je da su od ove godine opredeljena sredstva za oblast zaštite životne sredine i prevencije bolesti zavisnosti. Ti konkursi traju 30 dana.

Do 5. juna zainteresovani mogu da konkurišu, a opšti uslov je da NVO budu regostrovane na teritoriji Novog Pazara gde je potrebno i da se sprovode aktivnosti.

”Smatramo da su ekologija i zaštita životne sredine vrlo bitni, a jedan broj građana nema razvijenu svest o tome da treba čuvati reke, vode, vazduh i generalno okolinu. Svedoci  smo da je to veoma aktuelna tema i da se na društvenim mrežama monogo govori o tome, zato pozivam organizacije koje se bave ovim pitanjima da se prijave na konkurs, da predlože svoje projekte” kazao je član Gradskog veća Mirsad Jusufović.

Rezultati aktuelnih konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu Grada i posredstvom sredstava informisanja.

Za sve pomenute projekte budžetom su predviđena sredstva u iznosu od 72 miliona dinara.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops