A- A A+

Gradski štab u pripravnosti, delovaće shodno situaciji na terenu

Štab za varedne situacije grada Novog Pazara usvojio je naredbu o pripravnosti subjekata od posebnog značaja i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad, a na osnovu najave Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će od 17. januara obilne padavine zahvatiti područje jugozapadne i južne Srbije, naročito južno od linije Priboj – Prijepolje – Sjenica – Novi Pazar.

Gradski štab za vanredne situacije i Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova delovaće u narednim danima shodno razvoju situacije na terenu, a u navedenom vremenskom periodu biće organizovana i dežurstva. Shodno potrebama, biće angažovano dodatno ljudstvo i mehanizacija, u cilju sprečavanja plavljenja područja, zaštite stanovništva i njihove imovine.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops