A- A A+

Zajedničkom prevencijom protiv nasilja u školama i javnim prostorima

U cilju usmeravanja pažnje javnosti i institucija na povećanu opasnost od nasilja u školama i javnom prostoru, a na inicijativu Saveta za bezbednost grada, gradonačelnika Novog Pazara Nihata Biševca, Školske uprave i Policijske uprave Novi Pazar,  održan je radni sastanak sa direktorima novopazarskih škola i koordinatorima školskih timova za prevenciju nasilja.
 
“Želimo da fokusiramo pažnju celokupne zajednice na rešavanje problema i da podignemo nivo aktivnosti školskih timova za prevenciju. Svi treba da učestvujemo na različite načine, od podsećanja da je dužnost roditelja da vaspitavaju svoju decu, do preveniranja svakog oblika kroz pojedinačne i institucionalne primere. Ovom kraju je potrebna ekonomska stabilnost, prosperitet, mir, te u tom cilju ne želimo da Novi Pazar bude grad koji je stigmatizovan, grad u kome se dešavaju izlivi vršnjačkog nasilja”, rekao je Hajrudin Hajrović, predsednik Saveta za bezbednost grada Novog Pazara, ističući i nasilje prema prosvetnim radnicima kao jednu  od najaktuelnijih tema na republičkom nivou.
Hajrović ističe da zajednica ima kapacitet i ulaže raspoložive resurse da situaciju u gradu, po ovom izuzetno značajnom pitanju, održi stabilnom.
 
„Naš je interes da se deca obrazuju u zdravoj, podsticajnoj sredini i da preventivno delujemo naspram mogućnosti izliva ma kakve vrste nasilja među omladinom školskog uzrasta, bilo da se potencijalno nasilje odnosi na druge učenike ili na nastavnike, kako u samim školama, tako u javnom prostoru uopšte.  Očekujem rezultate ovog sastanka u smislu intenzivirabja saradnje različitih faktora “, rekao je Hajrović, ističući da se slučajevi nasilja u školama sa ovog područja javljaju periodično i da obično prate različite društvene promene i njihov razvoj.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops