A- A A+

Podrška ranjivim grupama kroz partnerstvo sa EU

U cilju pružanja podrške na planu povećanja kvaliteta i unapređenja održivosti socijalnih usluga koje se pružaju građanima i građankama, Grad Novi Pazar je kao vid podrške od EU, potpisao ugovor o donaciji za projekat koji će se realizovati sa Centrom za socijalni rad. Vrednost projekta je 35.328 evra (4.144.000,00 dinara), a projektni partner je Udruženje psihologa Novi Pazar.
 
"Projekat je namenjen posebno ugroženim grupama u periodima pojačane potrebe kao što su pandemija ili druge vrste vanrednih situacija u gradu i realizuje se uz podršku Evropske unije (EU), preko programa EU PRO Plus koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, rekao je Irfan Dugopoljac, rukovodilac Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj.
 
Podrška ranjivim grupama stanovništa i obezbeđivanje kvalitetnih socijalnih usluga je među zajedničkim prioritetima Vlade Srbije i Evropske Unije, a značajnu ulogu u ostvarivanju ovog cilja imaju lokalne samouprave i oganizacije civilnog društva." Posebno ohrabruje činjenica da će grad Novi Pazar kroz projekat ''Porodično savetovanje'' koordinisano raditi na pružanju adekvatnih socijalnih usluga, efikasniju prevencija problema u mentalnom zdravlju za oko 300 osoba koje su žrtve nasilja u porodici uz bolju integraciju kroz pružanje psihosocijalne i terapijske podrške i uspostavljanje savetovališta u Centru za socijalni rad u saradnji sa organizacijama civilnog društva", kazao je Dugopoljac.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops