A- A A+

Raspisan javni poziv u okviru projekta „Reintegracija 2 – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”

Za projekat „Reintegracija 2 – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, koji realizuju Grad Novi Pazar sa partnerima, udruženjem Merhamet Sandžak kao i Regionalnom razvojnom agencijijom SEDA, raspisan je javni pooziv koji će trajati zaključno sa 14. decembrom tekuće godine. Nosilac projekta je ASB Serbija (Arbeiter-Samariter-Bund), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a finansijska sredstva obezbeđuje  nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ. Projekat će, podsetio je član Gradskog veća Fevzija Murić, trajati do 2025. godine.
 
“Reč je o podršci u zapošljavanju teže zapošljivih kategorija, pre svega povratnika po Sporazumu o readmisiji. Nastavljamo kontinuitet otvaranja novih radnih mesta kod poslodavaca ili kroz samozapošljavanje za naše sugrađane, kao i podršku prekvalifikacije i dokvalifikacije”, rekao je Murić. U odnosu na prethodno realizovane projekte sličnog tipa, novina je to što se, prema rečima člana Gradskog veća Fevzije Murića, samozapošljavanje u ovoj fazi projekta prvenstveno odnosi na podršku poljoprivrednim proizvođačima, odnosno malinarima.
 
“Ljudi su tokom modeliranja projekta iskazali potrebe i ova ciljna grupa je određena kao jedna od prioritetnih.  U drugom delu projekta biće raspisani javni pozivi koji se tiču radnih mesta u drugim oblastima samozapošljavanja”, rekao je član Gradskog veća.
Novina u okviru projekta je i visina grantova podrške za poslodavce, što je kako ističe Murić, definisano u želji da se stimuliše povećanje kapaciteta u preduzećima koja su na tržištu već pozicionirana. 
„U želji da stimulišemo poslodavce dajemo 3 750 eura  za jedno radno mesto poslodavcima koji već imaju od jednog do deset zaposlenih. Poslodavac sa deset radnika stiče pravo da zaposli dva nova radnika, čime obezbeđuje podršku od 7500 eura. Uslov za ostvarivanje prava je da poslodavac učestvuje sa 10 procenata na visinu granta, uz mogućnost da ako želi, uloži i više sredstava. Grantovi su podrška firmama za jačanje pozicija i otvaranje novih radnih mesta, kao i kupovinu opreme, mašina i materijala neophodnih u proizvodnji“, poručio je Murić.
 
Sve informacije koje se odnose na javni poziv dostupne su na sajtu Regionalne razvojne agencije SEDA, čiji su telefoni takođe dostupni za sve koji žele da se informišu. Agencija SEDA je, kao jedan od partnera na projektu, zadužena za pružanje mentorske podrške onima koji konkurišu za sredstva.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops