A- A A+

Za suzbijanje prosjačenja neophodna multisektoska saradnja

Član Gradskog veća Novog Pazara Fevzija Murić najavio je danas da će nadležni organi, policija, Prekršajni sud i Centar za socijalni rad, u narednom periodu aktivnije postupati u cilju suzbijanja prosjačenja u gradu, te da  u odnosu na podatke iz prošle godine, brojke govore da je znatno smanjen obim aktuelnog problema. 
 
On je nakon sastanka sa predstavnicima tih ustanova rekao da je prosjačenje kompleksan i senzibilan problem koji se ne može rešiti jednim potezom, već iziskuje koordinisanu akciju brojnih subjekata. 
 
“Rezultatima od 1. juna, kada je održan prvi radni sastanak do sada, smo zadovojlni. Prema izveštaju policije i suda nadležnog za sankcionisanje, prošle godine je procesuirano 16 prijava, a ove godine šest. Suzbijeno je u značajnoj meri prisustvo prosjaka iz drugih gradova i opština. Ljudi se nakon procesuiranja nisu vraćali u Novi Pazar. Ovih 6 aktuelnih prijava odnose se na građane, odnosno pretežno građanke iz Novog Pazara. Prekršajni sud, prema evidenciji, nema problem sa odraslim muškim licima, jer je njih lakše procesuirati. Ako lice nije u stanju da plati novčanu kaznu, ona se menja kaznom zatvora i lice odlazi na izdržavanje. Evidencija Centra za socijalni rad kao problem prepoznaje učešće žena sa maloletnom decom u procesu prosjačenja. To je u pogledu rešavanja uzuzetno komplikovana procedura. U suštini je za rešavanje problema neophodno prihvatilište koje, ne samo da nema Novi Pazar, već nema većina gradova u Srbiji. Najbliže prihvatilište za decu, u Kragujevcu, nažalost je uvek krcato”, poručio je Murić.
Na današnjem sastanku predstavnika službi nadležnih za rešavanje problema prosjačenja usvojena su četiri zaključka: 
 
“Policija će, i to je prvi zaljučak, u koordinaciji sa Centrom za socijalni rad nastaviti da sprovodi akcije kontrole područja, gde prema podacima, žive lica uključena u prosjačenje. Grad će uložiti napore da uz neophodnu podršku izgradi prihvatnu stanicu za decu i omladinu, što bi daleko olakšalo neke postupke i zbrinulo najmlađe, prepuštene ulici. 
 
"Značajnu ulogu u suzbijanju prosjačenja imaće i komunalna milicija sa teritorije Novog Pazara koja počinje sa radom do kraja godine. Neophodna je multisektorska saradnja jer je to jedini način da problem bude rešen”, kazao je Murić, ističući kao poslednji zaključak sa današnjeg sastanka apel medijima da edukuju građane. 
 
“Građani treba da shvate da dokle god prema ovakvim licima iskazuju humanost i daju im novac, prosjačenja će biti. Ne bave se sve siromašne porodice prosjačenjem, šta više, one koje su evidenirane kao prisutne na ulici, prema podacima Centra za socijalni rad, uglavnom su korisnici socijalne pomoći i drugih oblika podrške propisanih zakonom.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops