A- A A+

Održana prezentacija mera za srednjoročno planiranje na nivou lokalne samouprave

Grad Novi Pazar je na javnom konkursu dobio podršku za izradu srednjoročnog plana od 2023. do 2025, u okviru programa EU „Excange 6“. Program u celini sprovodi se zahvaljujući sredstvima Evropske unije preko SKGO i Ministarstva finansija, koji gradu Novom Pazaru pružaju direktnu podršku. Danas su u Novom Pazaru prezentovane mere i aktivnosti predviđene u okviru obuke Radne grupe za srednjoročno planiranje. Prezentacija je deo programa podrške lokalnim samoupravama, pod pokroviteljstvom Stalne konfrencije gradova i opština i EU.
 
„Ministarstvo i Stalna konferencija gradova i opština su podrška u primeni nove metodologije koja ima zadatak da poveže Plan razvoja grada sa budžetom Novog Pazara, čime obezbeđuje novi model za kvalitetno upravljanje lokalnim finansijama i svim drugim resursima koje grad ima na raspolaganju“, rekao je Aleksandar Marinković, šef Odeljenja za strateško planiranje i javne politike SKGO. Prenzentacija jedne vrsta alata koji ima za cilj da pomogne raspoređivanje ograničenih sredstava po prioritetima lokalne zajedice. Prema rečima Munira Poturka, koji ističe da je današnja prezentacija svojevrsna prilika za kratku ali efektnu edukaciju zaposlenih.
 
„Sa nama su ljudi zaposleni u 17 različitih oblasti koji će zajedno, kao tim, izraditi program srednjoročnog planiranja. Podrška od SKGO imali smo i tokom izrade dugoročnog programa a u okviru ovog dela aktivnosti, fokus je na definisanju najvažnijih resursa koje grad ima. Pravilnim raspoređivanjem novca iz lokalnog budžeta postižu se najveći efekti u kvalitetu života građana“, poručio je koordinator projekta u Novom Pazaru, Munir Poturak.
U okviru Programa EU „Exchange 6“ predviđena je i podrška za sve lokalne samopurave u Republici Srbiji u vidu organizacije akreditovanih obuka.

 

Foto galerija

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops