A- A A+

Zajednički za čistiju reku Rašku

Postupkom bioremedijacije, a u organizqaciji Misije OEBS i Gradske uprave, u  reku Rašku u centru Novog Pazara ispuštena supstanca za pročišćavanje  vode, sa ciljem da razgradi štetne organske materije unutar ovog ekosistema.

Rukovodilac Odeljenja za komunalne poslove Gradske uprave za izvorne i poverene poslove, Hidajet Plojović ističe da je poboljšanje trenutnih svojstava rečnog toka nešto što je korisno za čitavu zajednicu.

“Program OEBS stručne prakse sprovodi se, u partnerstvu sa lokanom samoupravom, dve godine unazad. U okviru samog projekta opredeljena su, za njegovu realizaciju, određena finansijska sredstva. Podržali smo ideju da nabavimo supstancu koja može poboljšati fizičko – hemijska svojstva reke Raške”, kazao je Plojović.

Bioremedijacija je proces vraćanja prvobitnih svojstava životne sredine, korišćenjem mikroorganizama. Na ideju da se u Raški izvrši ovaj postupak došla je Berina Šabanagić, master bilog, koja je uz Irmu Džanković Muratović učesnica obuke u Gradskoj upravi Novog Pazara koja se realizuje u sklopu programa Misije OEBS-a. 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops